For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål II-2

Next page:
Previous page: Spørsmål II-1 Next page: Spørsmål II-3

Spørsmål 2

Hvem er det som innehar rettighetene til selve oppslagsverket?

Utgangspunktet er at opphavsretten oppstår hos den eller de som står for den skapende innsatsen, og det vil alltid være personer. Et selskap, som Godmat AS, vil aldri kunne være originær opphavsmann.

I den grad arbeidsgiver skal få noen opphavsrett, så må det baseres på at rettighetene overdras til arbeidsgiver som følge av ansettelsesavtalen. Avtalen behøver ikke ha noen uttrykkelige bestemmelser om dette. Det avgjørende vil være hva som må anses å følge av arbeidsforholdet. Dette er ikke lovregulert. Men den regel som gjelder, blir vanligvis uttrykt slik: Opphavsretten går over til arbeidsgiver i den grad det er nødvendig og rimelig for at ansettelsesforholdet skal nå sitt formål, men heller ikke lenger.

Nå er det en klausul om dette i P?s ansettelsesavtale som går lenger en nevnte hovedregel. Det fremgår av oppgaven at arbeidet med oppslagsverket hadde inngått som en sedvanelig del av P?s arbeidsoppgaver, så da er det nok ingen tvil om at Godmat AS har rettighetene til dette.

Noen trekker her inn åvl § 39g, men det blir feil. Den bestemmelsen gjelder utvikling av datamaskinprogrammer, og det er ikke noe i oppgaven som sier at P? har utviklet noe dataprogram.

For den som virkelig har gått dypt ned i dette feltet, er det også en annen mulighet som kan diskuteres. Dersom man bygger vernet på åvl § 43, så er dette en form for rettighet som kan oppstå direkte på selskapets hånd. Det fremgår av oppgaven at det er Godmat AS som har stått for alle investeringene, og da er det også de som har rettighetene. Men vi vente ikke at studenter på dette nivået skal se dette.

Next page: Spørsmål II-3 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål II-1