For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål II-1

Next page:
Previous page: Spørsmål I-5 Next page: Spørsmål II-2

Oppgave II

Spørsmål 1

Hvilken beskyttelse etter åndsverkloven er aktuell for selve oppslagsverket?

Her kan to former for beskyttelse være aktuelt: Opphavsrettsbeskyttelse etter åvl § 5 (samleverk) og vern som database etter åvl § 43. De to beskyttelsessystemene er ikke gjensidig utelukkende, slik at man godt kan ha vern etter begge. Og det betyr at man til eksamen bør drøfte begge.

For at verket i seg selv skal ha opphavsrettslig vern som samleverk, må utvalg og sammenstilling representere en original, skapende innsats. I praksis kan dette være en vanskelig vurdering. Men vi får opplyst at oppskriftene er valgt ut etter strenge kvalitetskriterier. Om dette i seg selv ville være tilstrekkelig for opphavsrettslig vern, kan nok diskuteres. Svaret på det er ikke opplagt. Tilsvarende vurdering må gjøres i form av de fakta som P? har hentet fra ulike kilder.

Men vi får videre opplyst at det er lagt til filmklipp, og at det er skjønnlitterære tekster som etter P?s mening ?beskrev lidenskap for mat på en treffende måte?, og alt dette til sammen gjør nok at vi uten tvil har å gjøre med et samleverk.

(Den praktiske betydningen av dette vil være at ingen andre kan lage et tilsvarende verk med tilsvarende oppskrifter, filmklipp og de samme tekstene, selv om de skulle innhente rettighetene til de enkelte deler som inngår ?? i den grad disse er beskyttet. Men dette er noe som det ikke er noen grunn til å gå inn på i en eksamensbesvarelse.)

Det andre alternativet er vern som database etter åvl § 43. Spørsmålet er om det er en samling av et større antall opplysninger, eller om det representerer en større investering. Forskjellen i forhold til opphavsrett etter åvl § 5, er at mens den verner resultatene av den skapende innsatsen, så verner åvl § 43 resultatet av en arbeidsinnsats selv om den ikke kan karakteriseres som skapende, samt resultatet av en større investering.

En samling av 500 spesielt utvalgte gourmetoppskrifter representerer nok et større antall opplysninger. Og en investering kan være i form av en betydelig arbeidsinnsats uten at man nødvendigvis har investert penger, så dette vil nok også være oppfylt.

Next page: Spørsmål II-2 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål I-5