For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål I-5

Next page:
Previous page: Spørsmål I-4 Next page: Spørsmål II-1

Spørsmål 5

? lenke til en pensumartikkel som foreleserne selv har skrevet og lagt ut på Internet.

Lenking er noe av det som for tiden er omstridt. Når dette skrives har Høyesterett nettopp avsluttet behandlingen av en dom som gjelder nettopp dette, men har ennå ikke avsagt dom i saken (napster.no).

Det avgjørende er om lenkingen i seg selv kan sies å representere en tilgjengeliggjøring av verket eller ikke. Jeg mener det ikke gjør det, men ?the jury is still out? (bortsett fra at det ikke er noen jury som skal avgjøre spørsmålet.)

Next page: Spørsmål II-1 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål I-4