For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål I-4

Next page:
Previous page: Spørsmål I-3 Next page: Spørsmål I-5

Spørsmål 4

? kopiere ?napster.no? dommen, skrive inn sine egne kritiske kommentarer i dokumentet og deretter laste det opp på sin egen side.

Svare på dette spørsmålet er som for spørsmål 3. Man kan fritt gjengi dommen, og man kan kommentere så mye man vil.

Noen trekker inn åvl §26 og evt § 28, som gjelder gjengivelse av forhandlinger i offentlige forsamlinger, styrer, råd m.m. Dette treffer ikke. Så lenge dommen er uten vern etter åndsverkloven, så kommer heller ikke åvl §26 og åvl §28 til anvendelse. Disse bestemmelsene gjelder gjengivelse av innlegg som i utgangpunktet er opphavsrettsbeskyttet. Når dokumentet omfattes av åvl § 9, hvilket dommer utvilsomt gjør, så trenger man ikke gå videre.

Det er ikke så lett å trekke grensen for hva som omfattes av åvl § 9, og derfor er det ikke så lett å lage noen gode eksempler på innlegg hvor åvl §26 kommer til anvendelse. Men innlegg som holdes under rettssaken, for eksempel av sakkyndige eller prosedyreinnlegg, vil kunne være vernet, men kan likevel gjengis etter åvl §26.

Next page: Spørsmål I-5 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål I-3