For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål I-3

Next page:
Previous page: Spørsmål I-2 Next page: Spørsmål I-4

Spørsmål 3

? kopiere og laste opp (på sin egen side) hele åndsverkloven.

Det følger av åvl § 9 at lover er uten vern etter denne lov. Man skal merke seg ordlyden her. Det står ikke bare at man kan fremstille eksemplar eller gjøre verket tilgjengelig. Ingen av lovens bestemmelser kommer til anvendelse. Så her er det ikke noen rettslige krav om kildeangivelse eller noe annet.

Man kan hente lovteksten fra det sted hvor den er tilgjengelig. Den som har valgt å gjøre en lovtekst tilgjengelig, enten det er på papir eller på annen måte, har ikke noe vern for sin publikasjon. Så utgangspunktet er at man kan gjengi dette fra en hvilken som helst kilde, og det er heller ikke noe krav om at kilden skal angis.

Next page: Spørsmål I-4 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål I-2