For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål I-2

Next page:
Previous page: Spørsmål I-1 Next page: Spørsmål I-3

Spørsmål 2

? skrive en oppsummering med egne ord av de opplysninger som fremkommer i lærebokens kapittel om låneregelene.

I oppgaven presiseres det at MK skriver oppsummeringen med egne ord.

Man kan velge to innfallsvinkler til dette. Den første er å ta utgangspunkt i at opplysninger ikke er vernet, og at man fritt kan gjengi opplysninger.

Den andre er å ta utgangspunkt i åvl § 4, om at man kan benytte et åndsverk slik at et nytt og selvstendig verk oppstår.

Jeg ville nok ha valgt den første innfallsvinkelen, men begge er OK, og de leder til samme resultat: MK kan fritt skrive en oppsummering.

Mange trekker her inn spørsmålet om sitatrett, men det er ikke relevant her. Sitatretten omfatter nettopp sitater: Ordrett gjengivelse, og er en avgrensningen av opphavsmannens enerett. Men når man er utenfor det som i utgangspunktet er vernet og en bruk som innebærer at man skaper et nytt og selvstendig verk, så vil det ikke være sitat.

Videre er det en del som trekker inn krav om angivelse av kilde. Men kravet om navngivelse gjelder bare gjengivelse av andres verk, herunder i form av sitat. Det kan nok hevdes at man har for eksempel en forskningsetisk eller forfatteretisk plikt til å oppgi kilder som rekker lenger enn den rettslige plikten til navngivelse. En del av ?Alnæs-debatten? gjelder nok en slik plikt. Videre kan man ha vitenskapelige krav til dokumentasjon av hvor man har hentet sine opplysninger, men heller ikke det er en rettslig plitk.

Next page: Spørsmål I-3 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål I-1