For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Litteratur - "pensum"

Next page:
Previous page: RINF 1000 - Ytringsfrihet og medieregulering Next page: Eksamen

Innledning

Materialet om ytringsfrihet er basert på de utredninger som ble gjort før endingen av Grunnlovens § 100 høsten 2004.

Det er også tatt med lenker til relevant lovgivning. Det forutsettes ikke noen detaljert kjennskap til denne lovgivningen, men en oversikt over hovedtrekkene i reguleringen. På enkelte områder, bl.a. konsesjonssystemet for kringkasting, foreligger ikke annet enn lovbestemmelsene. De relevante bestemmelsene vil bli gjennomgått i udnervisningen.

Alle de dokumenter vi benytter finnes i elektronisk form, og det er lenker fra denne siden. Om noen skulle ønske dem i papirversjon, kan alle bokhandlere skaffe dem. Akadmika i Regjeringskvartalet (Møllergata) har alle dokumentene på lager.

Ytringsfrihet m.m

Utdrag fra St. mld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100

KapTemaWordWeb
2Generelle spørsmål (Ytringsfriheten og dens grenser)WordWeb
4Klassisk ytringsfrihet, informasjonsfrihet og retten til taushet WordWeb
5Forhåndskontroll av ytringerWordWeb
6OffentlighetsprinsippetWordWeb
7InfrastrukturkravetWordWeb
8Andre forslagWordWeb

Her finner du hele St. mld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100

Nettoperatørenes ansvar

Utdrag fra Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Om lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)

KapTemaWordWeb
3Mellommannens ulike rollerWordWeb
4Direktivet om elektronisk handel - ansvarsfrihetsbestemmelserWordWeb
6Generelle kommentarer til gjennomføringen WordWeb
7Ansvarsfrihet for overførings- og tilgangstjenesterWordWeb
8Ansvarsfrihet for mellomlagring (caching) WordWeb
9Ansvarsfrihet for nettvert (hosting) WordWeb
10Overvåking og undersøkelsespliktWordWeb
11Avgjørelser fra domstol og forvaltningsmyndighetWordWeb

Her finner du hele Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Om lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)

Lovgivning

Andre regler

Next page: Eksamen Next page:

Previous page: Previous page: RINF 1000 - Ytringsfrihet og medieregulering