For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

2007V - oppgave

Next page:
Previous page: RINF 1100 - eksamen våren 2005 Next page: Eksamen 2007V - kommentar

Oppgave 1


Peder ?s drev nettstedet www.sepameg.no hvor folk kunne legge inn bilder og omtale av seg selv. Marte Kirkeruds tidligere kjæreste, Lars Holm, lastet opp flere bilder han hadde tatt av Marte. Noen bilder var av ganske intim karakter, andre var tatt på fest hvor Marte ikke virket spesielt edru. Lars Holm hadde utgitt seg som Marte Kirkerud da han lastet opp bildene. Han skrev kommentaren ?Synes du jeg er deilig?? og oppga Martes e-postadresse og mobiltelefonnummer.

Marte mottok etter dette mange lite hyggelige e-postmeldinger, telefoner og tekstmeldinger med forslag som hun satte svært liten pris på.

Marte kontaktet Peder ?s via den kontaktadresse som var oppgitt på nettstedet, og krevde at bildene og teksten umiddelbart ble fjernet. Det tok tid uten at det kom noe svar. Marte kontaktet da selskapet Lillevik Webhotell, som var det selskapet som drev en tjenermaskin hvor nettstedet var gjort tilgjengelig. Lillevik Webhotel motsatte seg dette, og sa at de ikke kunne blande seg inn i hva deres kunder gjorde på sine nettsteder.

Da Marte endelig fikk svar fra Peder ?s og fikk forklart situasjonen, gikk han noe nølende med på å fjerne bildene og teksten.

Etter at bildene var fjernet, fortsatte meldingene og telefonene å komme til Marte, selv om de ikke var like mange som før. Det viste seg at hvis man søkte på bilder på nettstedet sokemotor, så fikk man fortsatt fram bildene. Når man klikket på den tilhørende lenken fikk man en melding som sa at siden i øyeblikket ikke var tilgjengelig, man at man kunne hente siden som var lagret hos sokemotor.

Marte fremmet krav om erstatning og oppreisning mot Lars Holm for å ha lagt ut bildene. Lars innrømmet at det var dårlig gjort å legge dem ut i Martes navn, men mente at siden det var han som hadde tatt bildene kunne han gjøre hva han ville med dem.

Marte fremmet også tilsvarende krav mot Peder ?s, under henvisning til at han hadde medvirket til spredningen av bildene. Peder ?s avviste kravene.

Endelig fremmet Marte krav mot sokemotor. Hun viste til at de hadde medvirket til å gjøre bildene tilgjengelig ved selve søketjenesten. Videre viste hun til at bildene fortsatt var tilgjengelig hos dem også etter at de var fjernet fra nettstedet hvor bildene var lagt ut.

1. Hadde Lars Holm rett til å legge bildene ut på nettet uten Martes samtykke? Angi å diskutere mulige rettslige grunnlag for et slikt krav. Konsekvensene dersom dette var ulovlig (erstatning og oppreisning) skal ikke drøftes.
2. Kunne Peder ?s holdes ansvarlig for at bildene ble gjort tilgjengelig på et nettsted han drev?
3. Kunne sokemotor holdes ansvarlig for at
a. bildene ble gjort tilgjengelig?
b. at bildene fortsatt var tilgjengelig etter at de var fjernet fra nettstedet?

Oppgave 2Diskuter rasistiske ytringer i forhold til ytringsfriheten, herunder grensen for hva som er tillatt og ikke tillatt.

Next page: Eksamen 2007V - kommentar Next page:

Previous page: Previous page: RINF 1100 - eksamen våren 2005