For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

RINF 1100 - eksamen våren 2005

Next page:
Previous page: Eksamen Next page: 2007V - oppgave

1. Vedlagt finner du Grunnlovens § 100 og Straffelovens § 135a. Den ene sikrer ytringsfrihet, den andre forbyr diskriminerende ytringer. Videre finner du art. 10 og art 14 fra Den europeiske menneskerettskonvensjonen, som regulerer de samme spørsmål.

Diskuter med utgangspuntk i disse bestemmelser forholdet mellom ytringsfrihet og rasistiske ytringer, herunder hvordan hvordan man i norsk rettspraksis har balansert disse interessene.

2. Diskuter forholdet mellom informasjonsfrihet (rett til å skaffe seg informasjon) og demokrati

3. Følgende er hentet fra et oppslag i Aftenposten i 2003:

"- Moldespilleren Arild Stavrum kan bli bøtelagt etter dommerkritikk. Han mener fotballen i Norge mangler ytringsfrihet i forhold til resten av samfunnet."

Stavrum fnyser av Norges Fotballforbunds trussel om bot og karantene etter at han kritiserte norske dommere under et intervju på TV 2. På "Fotballextra" søndag kom han med uttalelser om at dommerne har æren for fire-fem av Rosenborgs 11 strake seriemesterskap. Det kan nå få konsekvenser for Stavrum, skriver Adresseavisen.

- Jeg synes dette er helt sykt. Vi kan kritisere politikere, kongehus og biskop, men ikke norske fotballdommere i et land som Norge, sier en oppgitt Stavrum til Aftenposten. Han mener norske toppdommere bør kunne debatteres uten at Norges Fotballforbund (NFF) skal gå inn å straffe spillere og trenere som deltar i debatten i etterkant.

- Forbundet opptrer rett og slett barnslig. Selvfølgelig må de kunne gi bøter, men det må være av sportslige grunner, sier Stavrum.

- NFF er lei av usaklig kritikk av toppdommerne gjennom mediene. Stavrum er bare ett av flere eksempler som forbundet nå vurderer å gå videre med, skriver Adresseavisen."

Med dette som utgangspunkt, diskuter hvorvidt og eventuelt i hvilken grad organisasjoner som idrettsorganisasjonene, bedrifter og universitetene skal kunne innføre egne regler som begrenser medlemmers, ansatte eller studenters ytringsfrihet om forhold innenfor organisasjonen og håndheve dette gjennom f.eks. karantenebestemmelser, oppsigelser eller på andre måter.

Next page: 2007V - oppgave Next page:

Previous page: Previous page: Eksamen