Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Arbeidsoppgave

Next page:
Previous page: Fordeling av verdier Next page: Anførte grunnlag og innsigelser

Gå igjennom eksamensoppgavene fra de senere år og erstatt mine rollebetegnelser med de navn som er benyttet i oppgavene. Fyll ut med de personer som jeg har utelatt, herunder bi-personer som ikke er direkte involvert i konfliktene. Gjør tilsvarende også for andre oppgaver, enten det er eksamensoppgaver som er nyere, oppgaver fra andre avdelinger, eller oppgaver som ikke har vært gitt til eksamen.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Fordeling av verdierNext page: Anførte grunnlag og innsigelser Next page:

Next page: Anførte grunnlag og innsigelser Next page:

Previous page: Previous page: Fordeling av verdier