For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye b√łker


Mer >>
Flere nye b√łker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

2 Lenking ‚?? en beskrivelse

Next page:
Previous page: Enerett til lenking - en keiser uten klær? Next page: 2.2 Lenke

2 Lenking ‚?? en beskrivelse

For at det skal v√¶re noe poeng √• diskutere lenking m√• det v√¶re noe √• lenke til. Noen m√• ha gjort en ressurs tilgjengelig p√• en slik m√•te at denne kan n√•s via Internett. Den som har gjort ressursen tilgjengelig kaller jeg informasjonsleverand√łr. Dennes rolle behandles n√¶rmere nedenfor i .

I en dr√łftelse av hva som kan v√¶re en opphavsrettslig relevant handling m√• vi forutsette at det som er tilgjengelig fra informasjonsleverand√łren er et opphavsrettslig vernet verk.

2.1 Nettadresse - URL

Den som vil sp√łrre etter en ressurs som noen har gjort tilgjengelig m√•, i tillegg til √• vite at den finnes, vite hvor man skal sp√łrre etter den og hva man skal sp√łrre om. Man trenger med andre ord en nettadresse eller en URL.(5) Denne URLen kan f.eks. v√¶re slik: www.torvund.net/guitar/index.php. Dette kan man skrive i adressefeltet i nettleseren og sende foresp√łrselen.

Den f√łrste delen av en URL kalles for autoritet (authority).(6) Det er denne delen som angir adressen til den tjenermaskin hvor ressursen finnes.(7) Delen guitar/index.php kalles en sti (path), og er adskilt fra autoriteten med /. Denne delen kan, og vil ofte identifisere det som det sp√łrres etter, men kan ogs√• inneholde data som brukes for andre form√•l.

N√•r man sp√łr etter en nettressurs ved hjelp av en URL sendes foresp√łrselen med kommandoen GET, og i prosa vil det som sendes v√¶re dette:

GET guitar/index.php fra www.torvund.net

Det kan være en del mer informasion i en URL. Noe av dette kommer jeg tilbake til nedenfor i avsnitt 2.2. I tillegg sendes det en del teknisk informasjon om kommunikasjonsprotokoller m.m., men det går jeg ikke nærmere inn på.

Hvis den forespurte ressurs finnes p√• det aktuelle nettstedet og det er gjort tilgjengelig for slike foresp√łrsler vil dokumentet bli sendt. Hvis det ikke finnes vil tjenermaskin i stedet sende en feilmelding som sier at siden ikke finnes (feil 404). Hvis dokumentet finnes, men man ikke har tilgang, sendes i stedet feilkode 403 (ikke tilgang).

Man kan f√• denne URLen fra mange kilder. Leserne av denne artikkelen vil finne mange slike nettadresser i teksten og i fotnotene. De som leser artikkelen som en pdf-fil p√• www.nir.nu vil finne URLene p√• nettet, men de vil da ikke presenteres som lenker. Dette gir tilstrekkelig informasjon for √• sende foresp√łrsel etter dokumentet. Brukeren er alts√• ikke avhengig av at nettadressen presenteres i en lenke.


Hva er Internett


More >>
Forfatter: Gisle Hannemyr
Forfatteren gir en innføring i historien bak internett, teknologien og kulturen. Her ser han på nettets påvirkning av samfunnsprosessene og det livet vi lever og hva den raske teknologiske utviklingen vil bidra med i framtiden. Med litteraturliste og register.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 158 pages RefNr: 9788215005270
Medium: Book (paperback)
Series: Publisher: Universitetsforlaget


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 2.2 Lenke Next page:

Previous page: Previous page: Enerett til lenking - en keiser uten klær?