For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

9.7 Lenking

Next page:
Previous page: 9.7 Visning og fremføring Next page: 9.8 Andre avgrensninger

9.7 Lenking

Spørsmålet om retten til å lenke til materiale som andre har gjort tilgjengelig på nettet har vært omdiskutert.

Hvis man skal anse lenking som en del av opphavsmannens enerett må det bygge på at lenking er en handling som som omfattes av eneretten. Det vil si at det enten må anses som en eksemplarfremstilling eller som til tilgjengegliggjøring for allmennheten (og da i form av fremføring).

I dag kan denne diskusjonen anses for avsluttet. Det er tillatt å lenke til det som andre har gjort tilgjengelig.

Lenker man til noe som er gjort tilgjengelig uten opphavsmannens samtykke, kan dette bli ansett som en medvirkning til den ulovlige tilgjengeliggjøringen som andre har foretatt.

Jeg har diskutert spørmsålet om lenking mer inngående i artikkelen Enerett til lenking - en keiser uten klær?


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 9.8 Andre avgrensninger Next page:

Previous page: Previous page: 9.7 Visning og fremføring