For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

9.6 Bruk i andre sammenhenger

Next page:
Previous page: 9.5.2 Fremføring av verk Next page: 9.6 Videre spredning av eksemplarer

9.6 Bruk av opphavsrettslig vernede verk i andre sammenhenger

Sitatregelen og flere andre av de bestemmelser som er nevnt gjelder generelt, de er ikke begrenset til undervisningsvirksomhet. I tillegg kan det i stor utstrekning inngås avtalelisenser for bruk av verk i andre virksomheter, også kommersielle virksomheter. En bedrift kan for eksempel inngå avtale om å lage interne klipptjenester hvor artikler kopieres og spres, hvis de relevante organisasjonene er villige til å inngå slike avtaler.

Vi går imidlertid ikke nærmere inn på disse bestemmelsene som ikke har særlig relevans i forhold til forskning og undervisning.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 9.6 Videre spredning av eksemplarer Next page:

Previous page: Previous page: 9.5.2 Fremføring av verk