Nye b√łker


Mer >>
Flere nye b√łker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


RINF 1100 - V√•r 2008 - sp√łrsm√•l 1 - kommentar

Det er mange sp√łrsm√•l man kunne ha diskutert med utgangspunkt i denne saken. Men oppgaven sier at den skal diskuteres med utgangspunkt i ytringsfrihet. Videre bes det om at man skal diskutere begge elementer i begrunnelsen. Disse to elementene er uttrykkelig angitt i oppgaveteksten:

  • * At stykket inneholder ulovlig bilkj√łring (i strid med vegtrafikkloven) (Du kan legge til grunn at slik kj√łring generelt er ulovlig, og skal ikke diskutere denne delen av sp√łrsm√•let, bare hva slags betydning det kan har for sp√łrsm√•let om ytringsfrihet.)
  • * At bilkj√łringen kan ha en smitteeffekt.

Det som det her er viktig √• f√• fram ‚?? og som ikke mange klarte √• f√• fram ‚?? er skillet mellom det ordensmessige og det som knytter seg til teateret som ytring.

Oppgaven gir ikke noen detaljer n√•r det gjelder det ordensmessige, og det er heller ikke meningen at man skal diskutere dette n√¶rmere. Det er opplyst at den aktuelle kj√łringen ville v√¶re ulovlig. Det spesielle her er at handlingen inng√•r i et teaterstykke og slik sett ogs√• er en ytring.

En ytring beh√łver ikke v√¶re verbal. Handlinger, f.eks. demonstrasjoner, kan ogs√• v√¶re ytringer. Politiet kan overfor slike ytringer gripe inn i forhold til det rent ordensmessige og i dette tilfellet trafikksikkerhetsmessige.

Et lite forklaringspunkt som jeg ikke ville ha skrevet i en eksamensbesvarelse: En ulovlig handling blir ikke lovlig bare fordi man hevder at det er en ytring. Man kan ikke kj√łre for fort og p√•st√• at dette er en demonstrasjon mot norske farstsgrenser og f√łlgelig en ytring. Man kan heller ikke knuse vinduer og ut√łve h√¶rverk mot pelsbutikker, √łdelegge kunstverk, osv.

Det gis en del tillatelser til kj√łring p√• avsperret omr√•de som ville ha v√¶rt ulovlig p√• offentlig vei √•pen for allminnelig ferdsel. I diskusjonen rundt politiets avslag pekese det bl.a. p√• at det er gitt tillatelse til et monstertruck-show. I bilsport f√łlger man ikke vegtrafikklovens regler og r√•nernes "burning" er nok ingenting i forhold til det man kan se under dragracing. S√• en tillatelse kunne ha v√¶rt gitt, uten at vi skal g√• n√¶rmere inn p√• denne delen av politiets vurdering

Den andre delen av politiets begrunnelse, at bilkj√łringen kan ha en smitteeffekt, er langt mer problematisk. Dette er ikke en vurdering av ordensmessige og trafikale forhold. Her gir politiet uttrykk for at teaterstykket har et budskap som kan ha skadelige effekter. Her uttaler de seg om teaterstykket som ytring. √? nekte et teaterstykke med en slik begrunnelse er et inngrep i ytringsfriheten.

Her b√łr man ogs√• f√• fram at √• nekte oppsetning et teaterstykke vil inneb√¶re en forh√•ndssensur, og at terskelen for √• stanse ytringer f√łr de er fremsatt er meget h√ły.

Ganske mange gikk inn i en diskusjon av hva slags smitteeffekt teaterstykket eventuelt kunne ha, og de fleste gikk da til strl ¬ß 140 om oppfordring til ulovlig handling m.m. Tar man denne bestemmelsen bokstavelig kan kanskje den anvendes mot en oppsetning som dette, da ut fra at stykket forherliger en straffbar handling. √? hevde at teateret skulle oppfordre til straffbar handling er nok √• g√• for langt. For ordens skyld legger jeg til at jeg ikke har sett stykket og bare kjenner det ut fra den medieomtale som det er lenket til i tilknytning til oppgaveteksten. Men strl ¬ß 140 m√• leses i sammenheng med Grl ¬ß 100. Man kunne hevde at enhver bok eller film hvor den lovl√łse fremstilles som helten eller i alle fall glorifiseres er en "forherligelse" av straffbare forhold. Det ville ha v√¶rt et uakseptabelt inngrep i ytringsfriheten.

For egen del er jeg ikke i tvil om at politiet ikke kan nekte teaterstykket under henvisning til at det kan ha smitteeffekt. Her vil jeg ogs√• legge til noe som studenter p√• dette niv√•et ikke kan forventes √• vite noe om, og som vi derfor heller ikke venter at noen skal ta med i besvarelsen: N√•r politiet i sin begrunnelse ogs√• tar med et hensyn som de ikke skal vurdere, da kan hele vedtaket blir satt til side fordi det er tatt usaklige hensyn. Vi kan med en viss grunn ha mistanke om at de ordensmessige og trafikale vurderingene ikke har v√¶rt avgj√łrende alene, og kanskje burde tillatelse ha v√¶rt gitt om de kun hadde sett p√• dette og ikke p√• stykkets innhold. Vi vet ikke om s√• er tilfellet og om det faktisk har hatt betydning, men at det ikke kan utelukkes og at det kan ha p√•virket resultatet er nok til at et vedtak kan bli satt til side. Men dette g√•r som sagt ut over det oppgaven sp√łr etter.

Det er også ganske mange som diskuterer Grl § 100, 4. ledd, som åpner for at man kan gripe inn med forhåndssensur mot levende bilder. Dette treffer ikke særlig godt. Et teater er ikke bilder. Og uansett tillater denne bestemmelsen bare inngrep for å beskytte barn og unge. Den gir bare grunnlag for å sette aldersgrense, ikke for å nekte visning.

Previous page: Previous page: 2008V - Oppgavetekst