Nye b√łker


Mer >>
Flere nye b√łker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Eksamen - RINF 1100 - vår 2008.

1. Sogn og Fjordane teater √łnsker √• sette opp teaterstykket "Burn, baby, burn" utenfor en bensinstasjon i F√łrde sentrum. Det er et teater om r√•ning og inneholder bl.a. en del "burning". (For de som ikke kjenner uttrykkene er "r√•ning" stort sett √• kj√łre rundt i bil for √• vise seg fram, og "burning" at man spinner p√• asfalten slik at det virkelig ryker og lukter svidd gummi.)

Politimesteren har sagt nei til at de f√•r sette opp teaterstykket. Dette har v√¶rt p√•klaget til Politidirektoratet, som har opprettholdt avslaget. I f√łlge NRK er avslaget begrunnet dels med at det vil v√¶re i strid med vegtrafikkloven, dels at bilkj√łringen i stykket kan ha en smitteeffekt.

Diskuter denne saken med utgangspunkt i ytringsfrihet. Diskuter begge elementer i begrunnelsen:
- At stykket inneholder ulovlig bilkj√łring (i strid med vegtrafikkloven) (Du kan legge til grunn at slik kj√łring generelt er ulovlig, og skal ikke diskutere denne delen av sp√łrsm√•let, bare hva slags betydning det kan har for sp√łrsm√•let om ytringsfrihet.)
- At bilkj√łringen kan ha en smitteeffekt.

[Noen utfyllende opplysninger som ikke var en del av oppgaven: Oppgaven tar utgangspunkt i en reell hendelse. Man kan lese mer om saken i f√łlgende oppslag p√• nrk.no:
Nei til råne-teater (15.01.08)
- Angrep på ytringsfridommen (15.01.08)
Farleg råneteater (17.01.08)
Endeleg nei til råneteater (03.04.08)
Her mistar Arild f√łrarkortet (19.05.08)
BT-redakt√łren: - Dette var dumt (19.05.08)
Teateret provoserer motorsporten (20.05.08)
- Burninga er sj√•f√łren sitt ansvar (20.05.08)
- Men DETTE er lov‚?¶ (20.05.08)
Politiet kan gripe inn i premieren (20.05.08)
Mistar ikkje lappen etter burning (22.05.08)
Flyttar råneteater (29.05.08)]

 

2. Professor Bernt Hagtvedt anmeldte tidligere i år hegnar.no for å spre rasistiske ytringer. Bakgrunnen var at det i debattinnlegg på diskusjonsforumet hegnar.no ble fremsatt ytringer som etter Hagtvedts vurdering var klart rasistiske. Hegnar.no er en nettavis, og debattforumet drives i tilknytning til nettavisen.

Vi legger til grunn at ytringene i sitt innhold var rasistiske og i strid med strl. § 135a, uten at vi går nærmere inn på hva som faktisk ble skrevet.

Diskuter om redakt√łren/utgiver av nettjenesten hegnar.no kan holdes ansvarlig for rasistiske ytringer som fremkommer p√• dette debattforumet. Du skal bl.a. f√• fram hvilke momenter som kan tilsi ansvar, og hvilke som kan tilsi at man ikke holdes ansvarlig.

3. Lilleviktoppen borettslag har f√•tt lagt inn et nytt fibernett, og de ser interessante muligheter. Borettslaget √łnsker √• etablere Lilleviktoppen lokal-TV. Dette skal sendes gjennom borettslagets kabelnett. Borettslaget h√•per ogs√• at de etter hvert skal f√• i stand samarbeid med andre borettslag, slik at sendingene vil dekke de fleste borettslag i omr√•det. Ogs√• dette vil bare bli sendt via kabelnett.

En del av programmene vil borettslaget produsere selv, i samarbeid med medielinjen p√• Lillevik videreg√•ende skole. Men borettslaget tar ogs√• sikte p√• √• sende programmer som de f√•r fra lokale n√¶ringsakt√łrer, og som disse betaler en viss sum for √• sende. Dette kan for eksempel v√¶re film fra det lokale hagesenteret om hvordan man kan lage sin egen urtehage, om stell av planter, etc. Omtrent halvparten av programmene vil v√¶re egenprodusert, og halvparten produsert av lokale n√¶ringsakt√łrer.

Borettslaget vil ogs√• selge reklameplass, b√•de til tekstplakater og reklamefilm. Laget har blant annet inng√•tt en avtale med Lillevik leker, hvor disse hver l√łrdag skal kunne presentere leker. Dette vil v√¶re videoer hvor ansatte presenter utvalgte leker, eventuelt kombinert med reklamefilm fra produsenten. N√•r det ikke er ordin√¶r sending, vil reklameplakater veksle med informasjonsplakater fra borettslaget. I sendetiden vil man sende reklame i omtrent 25 % av tiden.

Alle programmene, inkludert reklameinnslag, skal ogs√• gj√łres tilgjengelig p√• internett. Man vil sende live webcasting, og programmene skal v√¶re tilgjengelig i ettertid som nett-TV. Dette vil v√¶re tilgjengelig for alle som har tilgang til internett.

Diskuter og ta stilling til f√łlgende sp√łrsm√•l:
a. Kan Lilleviktoppen borettslag fritt etablere Lilleviktoppen lokal-TV, eller m√• de s√łke konsesjon?
b. Står man fritt i forhold til hva slags programmer som skal sendes (med utgangspunkt i hvem som har produsert dem m.m.), og kan man eventuelt legge opp produksjonen som planlagt?
c. St√•r man fritt i forhold til sending av reklame, sponsing m.m.? Hvis nei, kan man f√łlge det opplegget som er skissert?

Alle oppgaver skal besvares.

Next page: 2008V Sp1 - kommentar Next page:

Previous page: Previous page: Eksamen 2007V - kommentar