For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

2.3 Samleverk

Next page:
Previous page: 2.2 De enkelte verkskategorier Next page: 3. Offentlige dokumenter er uten vern

2.3 Samleverk

Et verk kan være satt sammen av bidrag fra flere opphavsmenn. Dette kan være en antologi, et leksikon, osv.

Sammenstillingen kan i seg selv være vernet som et åndsverk hvis den er resultat av en original, skapende innsats. En redaktør som bestemmer hva et samleverk skal inneholde, hvordan de ulike delene skal presenteres m.m. har opphavsrett til sammenstilingen, selv om han eller hun ikke har skapt noen av de bidrag samleverket er satt sammen av.

Den som vil lage et samleverk må ha samtykke fra alle opphavsmenn hvis verk skal inngå i samlingen. At et verk inkluderes i et samleverk påvirker ikke opphavsretten til det enkelte verk.

Dersom noen skulle gi seg i kast med et prosjekt som "hundre dikt fra det tyvende århundre", basert på at det skal være ett dikt fra hvert år samtidig som alle sentrale lyrikere og stilretninger skal være representert på en god måte, vil stå overfor mange vanskelige utfordringer. Om redaktøren skulle lykkes, da vil den redaksjonelle innsatsen ganske sikkert være en original, skapende innsats. Det betyr at andre ikke vil kunne lage en tilsvarende samling med i all hovedsak de samme diktene selv om også den nye utgiveren sikrer seg nødvendige samtykker fra rettighetshavere til de enkelte diktene. En triviell samling som alle låter som toppet VG-lista i 2009 vil derimot ikke være vernet. Det ligger ikke noen skapende innsats bak å samle alt som har ligget på toppen av en slik liste gjennom et år.

En database kan også være vernet som samleverk dersom utvalg og sammenstilling er resultat av en original skapende innsats. Men i praksis vil dette ofte ikke være tilfelle. Databaser er derfor også vernet etter en egen bestemmelse, se avsnitt 14.2.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Previous page: Previous page: 2.2 De enkelte verkskategorier