For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

14.6 Sekundærbruk av lydopptak

Next page:
Previous page: 14.5 Kringkastingssending Next page: 15 Retten til eget bilde

14.6 Sekundærbruk av lydopptak

Etter § 45b kan lydopptak av utøvende kunstners prestasjon gjøres tilgjengelig for allmennheten mot vederlag. Tilgjengeliggjøring på en slik måtet at den enkelte selv kan velge tid og sted (streaming eller nedlasting via Internett og andre "on-demand" tjenester) omfattes ikke.

I praksis innebærer dette at musikk m.m. kan spilles i radio, på caféer, kjøpesentre osv mot at det betales vederlag. Vederlaget kreves inn og fordeles av GRAMO. (I praksis kreves det inn av TONO på vegne av GRAMO.) Dette kommer i tillegg til vederlag til komponist og eventuell tekstforfatter, som kreves inn av TONO.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 15 Retten til eget bilde Next page:

Previous page: Previous page: 14.5 Kringkastingssending