For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

14.3 Fotografisk bilde

Next page:
Previous page: 14.2 Databaser Next page: 14.4 Tilvirker av lydopptak og film

14.3 Fotografisk bilde

Et fotografi kan være vernet som åndsverk. Men ikke alt vi knipser av bilder vil oppfylle kravene til verkshøyde. Våre feriebilder, bilder tatt med mobiltelefonkamera på en fest, osv, vil vanligvis ikke være resultat av en original, skapende innsats. Men om de ikke er vernet som åndsverk, kan de likevel være vernet som fotografisk bilde etter åvl § 43a.

Vernet som fotografisk bilde er mindre omfattende og har kortere varighet enn vernet for åndsverk. Fotografen har enerett til eksemplarfremstilling og til å gjøre bildet tilgjengelig for allmennheten, men har ikke noe vern mot ettergjøring. Man kan ta et tilsvarende bilde av samme motiv uten at det krenker retten til det fotografiske bildet, men det kan krenke opphavsretten dersom det bildet som ettergjøres er et åndsverk.

Et fotografisk bilde er vernet i 15 år etter uløpet av fotografens dødsår, men likevel minst 50 år fra bildet ble tatt. Bilder av hverdagslivet i 1959 eller tidligere kan i 2010 være fri, forutsatt at fotografen døde i 1993 eller tidligere. Hvis fotografiet er et åndsverk vil bilder tatt senere enn 1938 ikke kunne være fri pr i dag, om vi forutsetter at fotografen var i live da bildet ble tatt. Spørsmålet om hvorvidt noe er et fotografisk verk eller et fotografisk bilde vil derfor først og fremst komme på spissen (i 2010) når det gjelder bruk av bilder tatt i 1959 eller tidligere, av fotografer som døde i perioden mellom 1939 og 1994.

Et på mange måter interessant eksempel er Andy Warhols portretter av Brigitte Bardot. Disse er laget med utgangspunkt i et fotografi tatt av Richard Avedon. Man kan for det første spørre om Andy Warhols bilder er bearbeidelser av Richard Avedons fotografi eller om det i forhold til dette er nye og selvstendige verk. Fotografiene ble tatt i 1959, så 50-årsfristen etter § 43a løp ut 1. januar 2010. Men Richard Avedon døde i 2004, så hans fotografier vil uansett ikke kunne bli fri før 1. januar 2020. Er bildene åndsverk (noe jeg mener de er) vil de ikke være fri før 1. januar 2075. (Men Andy Warhol og Richard Avedon var gode venner, så Richard Avedon har nok uansett samtykket i Andy Warhols bruk av dem.)


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 14.4 Tilvirker av lydopptak og film Next page:

Previous page: Previous page: 14.2 Databaser