For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

11.8 Eiendomsrett til eksemplar og opphavsrett ved overdragelse av eksemplar

Next page:
Previous page: 11.7 Samtykke til fri bruk og virale lisenser Next page: 12. Datamaskinprogrammer

11.8 Eiendomsrett til eksemplar og opphavsrett ved overdragelse av eksemplar

Den som overdrar et eksemplar overdrar ikke opphavsretten til verket, ei heller om det er originaleksemplaret som overdras. Dette følger av § 39 annet ledd. Den som kjøper et maleri kan derfor ikke trykke plakater, gi samtykket til at det gjengis i bøker, osv. Selv om Oslo kommune fikk eiendomsretten til mange av Edvard Munchs verker ved hans testament, betyr ikke det nødvendigvis at Oslo kommune dermed også har opphavsrett.

Den som har fått et eksemplar overdratt til seg har imidlertid rett til å vise dette offentlig, altså stille det ut. Dette følger av åvl § 19.

Tilsvarende har den som har fått overdratt opphavsrett ikke nødvendigvis fått eiendomsrett til originaleksemplaret. Også dette følger av åvl § 39 annet ledd. Selv om en avis helt eller delvis får overdratt opphavsrett til tegninger laget av fast tilknyttede avistegnere, så eier den enkelte tegner selv originaleksemplaret. Hvis man skulle ønske å kjøpe en slik tegning vil man derfor måtte henvende seg til tegneren, ikke til avisen.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 12. Datamaskinprogrammer Next page:

Previous page: Previous page: 11.7 Samtykke til fri bruk og virale lisenser