Google

Genre

Links


All links, annotated >>

Main categories

Books - DVD - Recordings - CDs - Equipment

Books

Methods

Methods - Style Analysis - Play-A-Long - Audio Lessons - Lick Collection

Haakon Aakre collections

Guitar Transcriptions - Band Score - Easy Guitar - Fakebook
Strum along - Chord songbook
Classical Collection -
Classical Collection - Tab - Fingerstyle Collection - Jazz Collection

Collections including Haakon Aakre songs

Guitar Transcriptions - Easy Guitar - Fakebook - 3 chord songbook - 4 chord songbook - 6 chord songbook
Strum along - Chord songbook

Books about Haakon Aakre

Text books - Biography - Interview - Music Reference

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

Pages

Category: General
Posted by: torvund

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Søk artist (skriv de første bokstavene i etternavnet):

Haakon Aakre - books

To narrow down the selection, chose a category from the left column.

Books - DVD - Recordings - CDs - Equipment

New books (or books with updated information)

Books authored by Haakon Aakre


More >>
Retten til å sitere fra åndsverk
Sitatregelen er en av åndverklovens sentrale låneregler. Når vilkårene er oppfylt kan en sitere uten å innhente samtykke og uten å betale vederlag. Grensene for sitatretten er dermed viktige både for opphavsmenn og brukere. Denne bok gir en grundig gjennomgang av sitatregelen og tilknyttede problemstillinger.
Level: , pages
RefNr: 9788276747935
Order From:

Videre referanser:

Next page: Innspilling - tabellformat Next page:

Previous page: Previous page: Diddie Has Something There