Google
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

Category: General
Posted by: torvund

Nye/oppdaterte sider

Previous page:

12-takters blues i D-dur

Next page:
Previous page: D-dur Next page: See See Rider - D-dur

En 12-takters blues i D-dur er slik:

6. streng stemt ned til D – («Dropped D-Tuning»)

Hvis du stemmer 6. strengen ned fra E til D, får du det som ofte kalles en «dropped D-tuning». Mange foretrekker å stemme på denne måten når de spiller i D-dur, fordi man da får grunntonen på åpen 6. streng. Denne ligger en oktav under D på åpen 4. streng, og gir et fyldig klangbilde.

Når du stemmer ned 6. strengen på denne måten, kan du stemme denne i forhold til 4. strengen slik at det blir en oktav i mellom. Det krever litt øvelse, men er ikke så vanskelig. Og når sant skal sies, så blir du ikke en god musiker hvis ørene dine er så dårlig trenet at du ikke en gang kan høre når du har en ren oktav.

Du kan også sammenligne 6. og 5. streng. Hvis du griper 6. strengen i 7. bånd, skal denne klinge likt med åpen 5. streng (A).

Du finner mer om Dropped-D stemming her (engelsk).


More >>
Easy Celtic Solos for Fingerstyle Guitar
These favorite Irish tunes have been arranged in sections of varying difficulty to provide material for beginning to advanced students.
RefNr: MB99248BCD
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
British Fingerpicking Guitar
A tribute to the innovators and an analysis of the unique guitar fingerstyles and techniques developed in Great Britain.
RefNr: MB94507BCD
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
Alternate Tuning Chord Dictionary
A Complete Reference to Over 7,000 Chords.
RefNr: HL695676
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
John Renbourn Fingerstyle Guitar
Folk, Blues & Beyond; Celtic Melodies & Open Tunings; & The Jazz Tinge
RefNr: SG98511BCD
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
Open Tuning Chord Chart
RefNr: MB20673
Order From:
Amazon UK
Amazon US

More >>
Fingerstyle & Slide Guitar in Open Tunings
Three lessons on three CDs with a book. Lesson three is on slide, the others on fingerpicking in Open tuning
RefNr: SG99801BCD
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
Dropped D Guitar - Bach to Blues
A Player's Guide and Solos for the Acoustic Guitar. By Dave Marshall.
RefNr: MB98462BCD
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
Dropped D Tuning for Fingerstyle Guitar
Nothing makes a guitar ring like a dropped-D. The simplicity and grace within this tuning really catch one's ear, and it lends itself well to almost any type of music.
RefNr: CP305
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
Open tunings for solo Guitar
Dorian Michael provides 14 folk songs in nine tunings to help guitarists become comfortable with changing tunings to expand their range.
RefNr: CP224
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
Art of Dropped D Guitar
Instead of approaching Dropped D tuning via the route of "Standard" tuning, El went directly from CGDGAD tuning, and has succeeded in finding in Dropped D tuning musical qualities that are very unusua
RefNr: MB20467BCD
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

Previous page: Previous page: D-durNext page: See See Rider - D-dur Next page:

Next page: See See Rider - D-dur Next page:

Previous page: Previous page: D-dur