Google
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

Category: General
Posted by: torvund

Nye/oppdaterte sider

Previous page:

D-dur

Next page:
Previous page: D-dur Next page: 12-takters blues i D-dur

Den neste tonearten vi skal se på er D-dur. Grunnakkordene i D-dur er D, D7, G7 og A7. Av disse er det bare D og G7 som vi ikke har brukt tidligere.

Nedenfor finner du den vanligste D-akkorden, og tre varianter av G7. Jeg gir tre fingersettinger for D-akkorden. Igjen er det ikke slik at én er bedre eller mer riktig enn de andre. Det kommer an på hvor du kommer fra og hvor du skal hen. Du må velge en fingersetting som gir flyt i det du spiller, og da kan det være grunn til å variere

D D D

Du finner flere eksempler på hvordan du kan spille D-akkorden på siden The D-chord

G7 G7 G7
Previous page: Previous page: D-durNext page: 12-takters blues i D-dur Next page:

Next page: 12-takters blues i D-dur Next page:

Previous page: Previous page: D-dur