Google
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

Category: General
Posted by: torvund

Nye/oppdaterte sider

Previous page:

Bluesfraser

Next page:
Previous page: Vibrato Next page: D-dur

(Her vil det etterhvert komme noen flere musikkeksempler)

Introduksjoner

I noen arrangementer har vi laget introduksjoner ved å spille en turnaround før første vers. Det fungerer godt som begynnelse på en blues-låt, men det blir for tamt som introduksjon til en gitar-solo. En introduksjon skal fange oppmerksomheten og fortelle hva du vil når du drar i gang en gitarsolo. Nedenfor finner du eksempler på introduksjoner som du kan bruke som utgangspunkt.

Introduksjoner i E-dur

Introduksjoner i A-dur

Blues-fraser i A-dur

Vi runder av denne delen med eksempler på gitar-soli i tone-artene A-dur og E-dur.

Gitar-solo i A-dur

Gitar-solo i E-dur

Some Blues Lead - books

Go here for full list of Blues Lead books

Blues Lead - videos

Previous page: Previous page: VibratoNext page: D-dur Next page:

Next page: D-dur Next page:

Previous page: Previous page: Vibrato