Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

New/updated pages

Previous page:

Blues skala i A - med "blå toner"

Next page:
Previous page: Bluesskala i A Next page: Sammenheng mellom "Lang A akkord" og bluesskala

Blues skala i A - med "blå toner"

Noen av de typiske blå-tonene er liten ters (3b) og liten septim (7b), i blues-skalaen. I tillegg vil du ofte høre senket kvint (5b). Du vil også høre at man noen ganger bruker en vanlig stor ters i stedet for liten ters. Det vil gi et noe mer country-preg. I blues varieres det ofte mellom stor og liten ters, og du vil høre toner som ligger i mellom disse.

Noe av det som gjør blues så interessant, til tross for den enkle formen, er en tvetydig og uklar tonalitet. I den forrige leksjonen var vi låst inne i bokser med pentaton moll skala. Som nevnt er dette en moll skala, men den spilles ofte over dur akkorder. Ved å legge til noen toner til denne skalaen, får vi en ordentlig blues-skala. Den første tonen er en senket kvint (flatted fifth) - skrevet som 5b. Denne gir bluesskalane mer karakter

A-blues - box 1 A-blues -box 5 A-blues - box 4O
Michael Bloomfield brukte mange senkede kvinter (og andre kromatiske toner) i sitt gitarspill. I diagrammet er denne tonen, 5bmarkert med blå sirkler. Hvis du vil vite litt mer om hans spillestil, finner du tre leksjoner av Andy Ellis fra Guitar Player MagazineTrufire Dette er nedlastbare PDF og MP3 filer, som koster fra $ 1 til $ 2.40: Chromatic Bloomfield, Full Bloom 1 og Full Bloom 2.

Tonene 3b og 7b kan heves til 3 eller 7, som gir andre blåtoner. Noen ganger gjør du det med bending, noen ganger som hammer-on og noen ganger som vanlige toner. På tilsvarende måte kan du gå fra 4 til 5b.

Jeg leste nylig i det nye bokverket Norges Musikkhistorie om gamle langeleiker. Jeg merket meg med interesse at gamle langeleiker slett ikke var stemt etter de dur og mollskalaer vi i dag bruker. Tersen var gjerne et sted mellom liten og stor ters, mens septimen (ledetonen) gjerne var et sted i mellom liten og stor septim. (Dette omtales gjerne som henholdsvis lav og høy ledetone). Jeg har ikke hørt på disse gamle langeleikene. Med det som står, kan tyde på at den musikken man spilte på disse instrumentene hadde noe som kan minne om blues-tonalitet.

Some Blues Lead - books


More >>
Blues by the Bar
Cool Riffs That Sound Great over Each Portion of the Blues Progression. If you're a guitarist who's learned the pentatonic scale up and down the neck but still asks, During a solo, how do I know what to play and when to play it?, then this book is for you. Its goal is to give you a variety of great blues licks that you can put together bar by bar to create a complete blues solo.
RefNr: CL2500413
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
Blues Licks You Can Use
Music and Performance Notes for 75 Hot Lead Phrases
RefNr: HL695386
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
Albert Collins - Vital Blues Guitar
14 of his best transcribed note-for-note off the original recordings, complete with bio, photos, and performance notes.
RefNr: CC315133
Order From:
Amazon UK
Amazon US

More >>
12 Bar Blues Riffs
This book/CD pack features 25 classic blues riffs arranged for beginning to intermediate guitarists, complete with a riff history. Also includes great audio recommendations to help you further your blues knowledge and chops.
RefNr: HL699622
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

Go here for full list of Blues Lead books

Blues Lead - videos


More >>
Blues Classics. Guitar Play-Along DVD Volume 23
Teaches 8 blues classics: Boom Boom Cold Shot Dust My Broom Frosty Further on up the Road Paying the Cost to Be the Boss The Sky Is Crying Steppin' Out.
RefNr: HL320879
Order From:
SheetmusicPlus

More >>
50 Blues Guitar Licks You Must Know!
RefNr: B002I41L2W
Order From:
Amazon UK
Amazon US

More >>
Blues by the Bar. More Authentic Licks by the Blues Masters
100+ cool riffs that sound great over each portion of the blues progression. The riffs are presented in two-measure chunks organized by where they fall in the standard 12-bar progression so you can enrich your blues vocabulary and assemble your own solos with authentic riffs and licks as played by 15 of the all-time great blues masters. Includes three jam tracks!
RefNr: CL2501477
Order From:
SheetmusicPlus
Previous page: Previous page: Bluesskala i ANext page: Sammenheng mellom "Lang A akkord" og bluesskala Next page:

Previous page: Previous page: Bluesskala i A