Google
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

Category: General
Posted by: torvund

Nye/oppdaterte sider

Previous page:

Bluesskala i A

Next page:
Previous page: Bluesskala i A Next page: Blues skala i A - med "blå toner"

Blues skala (pentaton moll) i A - Boks 1, 5 og 4O

En bluesmelodi vil være basert på en 5-tonig blues-skala. Hvis du kan en del musikkteori, vil du se at den har liten ters (3b), hvilket gir skalaen et sterkt moll-preg. Så lenge vi bare spiller disse 5 tonene, kalles denne skalaen en pentaton moll skala (pentatonic minor). Penta betyr fem, slik at det altså betyr en 5-tonig moll skala. Det finnes også en pentaton dus skala, som kan gi assosiasjoner til country og til kinesisk musikk, men den behandler vi ikke nærmere her. En bluesmelodi spilles som regel over dur- akkorder, mens skalaen har moll-tonalitet. Nettopp denne spenningen mellom dur og moll er det som gir bluesen dens spesielle klang.

En pentaton moll-skala i A er slik:

Nummerne referer nå til toner i skalaen, med grunntonen som 1. Utgangspunktet er en vanlig dur-skala. Du vil se at numrene 2 og 6 mangler, fordi disse tonene i dur-skalaen mangler i den pentatone moll-skalen. En b etter tallet betyr at tonen på dette trinnet er en halv tone lavere enn den tilsvarende tonen i dur-skalaen. Numrene blir da: 1=grunntone (tonika, root), 3b=liten ters (minor 3rd), 4=kvart (fourth), 5=kvint (fifth) og 7b=liten septim (minor seventh).

Når vi spiller skaler, er det viktig at man flytter hånden så lite som mulig. Man spiller i posisjoner, og beveger fingrene, ikke hånden. Hånden flyttes når vi skifter posisjon. (Dette er utgangspunkter, ikke ta det for bokstavelig.) Skalaposisjonene kalles ofte boks posisjoner. De strekker seg over 4 bånd. Bruk en finger for hvert bånd: Pekefinger i 5. bånd, langfingeren i 6. bånd, (det er ingen toner i 6. bånd her, men de kommer), ringfingeren i 7. bånd og lillefingeren i 8. bånd.

Disse skala boks posisjonene er flyttbare. Når du har lært en skala i A, kan du spille den i alle tonearter bare ved å flytte boksen opp eller ned på gitarhalsen. Jeg kaller denne boksen for boks posisjon 1. Det er ingen allment akseptert standard for nummerering av disse boksene, så ikke bli forvirret om du møter samme boksen med et annet nummer eller en annen betegnelse andre steder.

A-pentaton moll
Boks posisjon 1

Ikke bli forvirret av at jeg kaller den neste boksen for boks 5. Jeg presenterer noen bokser i omvendt rekkefølge, slik at vi går nedover mot åpen posisjon, i stedet for å fortsette oppover gitarhalsen. Det er i alt 5 slike bokser. Boks 5 i A går fra 2. til 5. bånd.

Den tredje boksen jeg vil presentere her, er Boks 4O. Jeg legger til O fordi den er en åpen posisjon hvor vi også spiller på åpne strenger. En åpen boks er ikke flyttbar, men vi vil senere møte den samme boksen i en flyttbar variant.

Boks 5 Boks 4O
  Skalaen i finale format

For å øve på disse skalaene, er det bra å ha komp. Hvis du får andre til å spille komp, er det det beste. Men det er nok vanskelig å finne noen som synes det er spennende å spille komp i timesvis mens du øver skaler - i alle fall ikke hvis du ikke betaler dem godt. Det finnes en del plater med backing track på markedet. Når du begynner å få litt grepet på dette, er disse bra å spille til. Men når du skal øve inn noe nytt, bør du kunne starte langsomt, og gradvis øke tempoet. Jeg synes at et program som Band In A Box er utmerket til dette formåelet. Her skriver du inn akkorder, velger en stil og et passende tempo, og dermed har du et backing band som ikke krever lønn, kaffepauser eller som insisterer på å spille det de selv har lyst til. Du kan bestille fra PG Music, men du finner det også i litt bedre musikkbutikker. Norsk distributør er Ibsen Studio. Du kommer direkte til deres BiB side her. Ibsenstudio har forøvrig også distribusjon av Finalei Norge.

Om du verken har et band for håndene eller et program som Band In A Box, kan laste ned to MIDI-filer med backing her. Begge sporene går relativt langsomt, og de har 8 vers slik at du ikke behøver å stoppe med en gang. Jeg minner om at du bør skaffe deg en MIDI siller som lar deg gjøre litt mer enn programmer som RealPlayer, Windows MediaPlayer osv. Du bør ha et program som i alle fall lar deg endre tempo og toneart. Du finner noe info på denne siden.

  12 takters blues type 1 i A
  12 takters blues type 2 i A

Some Pentatonic/Blues Scales - books


More >>
Pentatonic Scales for Guitar
This book provides the pentatonic scale fingerings, diagrams, lessons and licks that every guitarist needs to know.
RefNr: HL695699
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
MBGU Rock Curriculum: Fluid Pentatonics, Book 2
Fluid Pentatonics for Guitar: 84 Melodic Studies for Rock Guitar is a comprehensive manual for developing blistering pentatonic motion that moves freely over the entire fretboard, using position-shifting slides, hammer-ons, and pull-offs for speed and fluidity. Emphasis is on overcoming the restrictive nature of traditional pentatonic "box" scale fingerings by developing pathways that continually shift between and connect the five pentatonic !boxes!.
RefNr: MB20681BCD
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
Guitar Clues
Operation Pentatonic. oin renowned guitar master Greg Koch as he clues you in to a wide variety of fun and valuable pentatonic scale applications.
RefNr: HL695827
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
Pentatonic Soloing Strategies for Guitar
Modern Ideas for All Styles. Pentatonic Soloing Strategies for Guitar takes the most common improvisational tool, the pentatonic scale, and shows you its almost limitless possibilities. It begins with standard major and minor pentatonic scales in the five basic positions and quickly moves into challenging pentatonic variations for string skipping and sweep picking. The book culminates with a series of substitution scales, including the rootless 9th, the half-diminished, and the whole-tone augmented pentatonic scales. A CD demonstrating all the examples in the book is included.
RefNr: AP35302
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

Go here for full list of Pentatonic/Blues Scales books

Pentatonic/Blues Scales - videos


More >>
Getting Started with the Pentatonic Scale Guitar DVD. Learn Patterns, Technique, Songs, Application
The Pentatonic Scale is one of the most common scales in all of popular music. It's used to play melodies, riffs, lead guitar solos and bass lines. In this video program you will learn the five pentatonic patterns plus how to use the scales, application, improvisation and technique.
RefNr: B000MVT6AM
Order From:
Amazon UK
Amazon US

More >>
The Dorian Mode (Carlos Santana)
Learn to improvise, compose and recognize modal music. Also includes a guitar jam track and licks in the style of Santana. Lessons by Danny Gill. The modes of the major scale have been used for centuries as a compositional tool and as a source for improvisation.
RefNr: RDR0387
Order From:
SheetmusicPlus

More >>
Guitar Quick Licks - Pentatonic Concepts
Learn pentatonic concepts and techniques with Alex Machacek. This superb DVD teaches a new approach to learning pentatonic positions and incorporating them into your playing.
RefNr: RDR0278
Order From:
MusicRoom
Previous page: Previous page: Bluesskala i ANext page: Blues skala i A - med "blå toner" Next page:

Next page: Blues skala i A - med "blå toner" Next page:

Previous page: Previous page: Bluesskala i A