Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

New/updated pages

Previous page:

Betty & Dupree - Instrumental

Next page:
Previous page: Instrumentallåter i A-dur Next page: Mississippi Blues - vers

Betty & Dupree Intsrumental Break   
Download Finale File

De instrumentalarrangementer vi har spilt til nå har hatt en stø bass som har holdt det hele sammen. I det neste arrangementet kan du glemme denne bassen. Arrangementet er bygget opp over flyttbare akkorder og er - eller kan brukes som - et instrumental break i Betty & Dupree, som vi så på i leksjon 18. Dette arrangementet kan derfor også spilles med plekter.

Hvis du vil, kan du selvfølgelig legge en bass under. Men da blir det temmelig vanskelig.

Varianter av det riffet som denne instrumentalversjonen bygger på, kan du ofte høre i rockabilly, men også i mye annen musikk. Se på det som en del av en A akkord og del av en D-akkord, eller som del av D7 og A(7). Hvis du spiller et fragment av A på 3. og 4. streng og så A, får du f.eks. den viktigste posisjonen for The Beatles' Doctor Robert

Over D-akkorden kan du bare flytte hele posisjonen opp 5 bånd.
A D A7 D7
Previous page: Previous page: Instrumentallåter i A-durNext page: Mississippi Blues - vers Next page:

Next page: Mississippi Blues - vers Next page:

Previous page: Previous page: Instrumentallåter i A-dur