Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

New/updated pages

Previous page:

Instrumentallåter i A-dur

Next page:
Previous page: Come Back Baby Next page: Betty & Dupree - Instrumental

Hvis du begynner å mestre det vi har vært igjennom til nå, bør du være klar for å kaste deg ut i et instrumental-break. Arrangementet nedenfor er satt sammen av forskjellige fraser som vi har vært igjennom tidligere. Men noen av dem spilles andre i posisjoner.

Når du spiller et instrumental break kan det være lett å rote seg bort slik at du ikke finner veien hjem. Da faller det hele lett sammen, omtrent som når noen faller etter et flott svev i skihopping. Hvis du er i stand til å spille en del standard fraser i forskjellige posisjoner, vil du alltid ha noen steder hvor du kan lande.

Det første arrangementet er en navnløs blues, satt sammen av noen standardfraser. Legg merke til at det samme temaet spilles i to ulike posisjoner. Når jeg gjør det her, er det kun for å vise to posisjoner hvor dette kan spilles. Valg av posisjon kan gjøres fordi det gir litt ulik klang. Men som regel gjør man det fordi man velger den posisjonen som gir best flyt i forhold til hvor man kommer fra og hvor man skal videre.

Instrumental i A-dur   
Download Finale File

Nok en gang dukker Lightnin' Hopkins lick opp, med noen variasjoner. Så du begynner vel å ane hvor anvendelig denne frasen er. Her er den samme frasen spilt i en annen posisjon enn i forrige leskjon.

På akkurat tilsvarende måte kan vi flytte Lightnin' Hopkins lick i E til andre posisjoner. Du kan i grunnen flytte hele dette instrumentalarrangementet til E, om du skulle ønske å prøve det.

Previous page: Previous page: Come Back BabyNext page: Betty & Dupree - Instrumental Next page:

Next page: Betty & Dupree - Instrumental Next page:

Previous page: Previous page: Come Back Baby