Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

New/updated pages

Previous page:

Going Down Slow - Kommentarer

Next page:
Previous page: Going Down Slow Next page: 8-takters blues

I Previous page: forrige leksjon var det mye nytt som vi må se nærmere på. Vi begynner med introduksjon. Dette er en frase som blant andre Brownie McGhee bruker ofte. Den må spilles rundt en «lang A» for å få flyt.

I den andre takten bruker vi akkorden D9 ved siden av D7. Vi skal først se på D7-grepet. Dette er et flyttbart grep som er meget anvendelig, særlig når du spiller i A-dur. Det er et C7-grep som er flyttet opp to bånd, slik at det gripes i området 3. til 5. bånd. Dermed blir det en D7-akkord.

D9 D9 D7 / D9 E7

Når vi spiller denne akkorden i grunnposisjon som C7, kan vi spille på alle strengene, for det er alt sammen toner som hører med i en C7 akkord. Fra dypeste til lyseste streng er det E-C-E-Bb-C-E. Hvis du kan en del om akkorder, vil du se at G mangler i denne akkorden. Den hører også med i en C7- akkkord, men bidrar ikke så mye til å gi akkorden dens karakter. C er grunntonen så den må med. E er tersen som avgjør tonekjønn (dur eller moll), så den må med for at vi skal få en dur-klang. Og Bb er septimtonen, så uten den ville det ikke blitt en septimakkord. Selv om E hører med i akkorden, så vil den som regel klinge best med grunntonen i bunn, slik at du ikke bør spille den dype E-tonen.

Når vi flytter dette grepet opp til D7, får vi problemer med åpne strenger. I og med at 1. og 6. streng er åpne, vil disse gi en E uansett hvordan du griper disse strengene. E hører ikke med i en D7 akkord. D7 akkorden er satt sammen av tonene D-F#-A-C. Vi kan derfor bare spille på de fire midterste strengene, som vil gi oss tonene D-F#-C-D. (A er utelatt.)

Hvis du så spiller en åpen 1. streng med dette grepet, får vi en E på toppen. Når du legger en E til en D7-akkord, får du en D9-akkord. Med dette grepet er den eneste forskjellen mellom D7 og D9 at du ikke spiller 1. strengen i D7, mens du gjør det i D9. Du har en E på 6. strengen også, men det klinger ikke så godt om du legger 9-er tonen så langt nede i akkorden.

Flytter du grepet opp 2 bånd til, slik at du griper det i området 5. til 7. bånd, får du en E7. Her er det akkordens grunntone som blir liggende på åpne strenger, så her kan du spille på alle strengene. Dette E7-grepet finner du i takt 9. Prøv også å gå fra dette E7-grepet til tilsvarende D7-grep i takt 10.

I takt 5 finner du også en D9-akkord. Denne gangen tar vi utgangspunkt i et vanlig D7-grep, og tar med oss 9-er tonene (E) på åpen 1. streng.

Både i D7 og D9-grepet har vi spilt 2. bånd på 6. strengen. Da får vi en F# på 6. strengen, som hører med i D-akkordne. Dermed kan vi spille på alle strengene. Du kan gripe dette på to måter. Enten ved å bruke pekefingeren, eller ved å la tommelen gripe rundt gitarhalsen.

I takt 10 finner du en rekke av akkorder som Rev. Gary Davis benyttet ofte. Den kan spilles i 10. takt som her, eller den kan brukes som turnaround.

Her må du være nøye med fingersettingen for å få akkordene til å gli lett. Ringfingeren og lillefingeren flytter seg ikke. Ringfingeren skal hele tiden være i 5. bånd på 3. strengen og lillefingeren skal hele tiden være i 5. bånd på 1. strengen. Du behøver ikke å gjøre stort mer enn å bytte peke- og langfinger i «kryss» mellom 2. og 4. streng.

Merk deg også grepene. De er alle flyttbare akkorder.

Adim D7 F7

Også i den turnaround som er valgt for dette arrangementet må du være nøye med fingersettingen. Den kan gripes på flere måter. Jeg har skrevet den slik jeg foretrekker å spille den selv. Legg merke til at peke- og langfingeren hele tiden har samme posisjon i forhold til hverandre, og at disse flyttes nedover ett og ett bånd. 1. strengen spilles hele tiden i 5. bånd, men den gripes med forskjellig finger alt etter den posisjon man spiller i.

1 (A) 2 (F7) 3 (D6)

Some Acoustic Blues - books


More >>
Fingerpicking Blues Solos
A collection of fourteen outstanding fingerstyle blues solos. The pieces are written in standard notation and tablature and present a colorful assortment of contemporary fingerstyle blues guitar stylings.
RefNr: MB98634BCD
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
Blues Classics for Acoustic Guitar
A sparkling collection of 12 classic American blues songs arranged for solo fingerstyle guitar. All arrangements are in notation and tablature and convey the exciting yet earthy moods found in this popular genre. Audio is available as a FREE download. Difficulty from "easy-intermediate" to "advanced." Chord symbols are included for use in ensemble situations. Standard notation and tablature.
RefNr: MB95273
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
Classic Blues for Voice & Fingerstyle Guitar
20 arrangements with guitar accompaniment and solos
RefNr: HL698992
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
Well-Tempered Blues
8 New Blues Tunes for Classical & Fingerstyle Guitar. William Beauvais
RefNr: MB99967BCD
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

Go here for full list of Acoustic Blues books

Acoustic Blues - videos

Previous page: Previous page: Going Down SlowNext page: 8-takters blues Next page:

Next page: 8-takters blues Next page:

Previous page: Previous page: Going Down Slow