Google
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

Category: General
Posted by: torvund

Nye/oppdaterte sider

Previous page:

"Lang A"

Next page:
Previous page: Monton bass i A Next page: Betty and Dupree

«Lang A»

En nyttig variant av A-grepet er det som ofte kalles for «lang A». Du legger pekefingeren over 4 strenger i et lite barré, og griper 1. streng i 5. bånd med lillefingeren.

Det kan være vanskelig å strekke lillefingeren langt nok. For å gjøre det litt lettere, kan du sette en capo i f.eks. 2. eller 4. bånd. På den måten korter du ned avstanden. Etterhvert vil hånden bli mer fleksible og få større rekkevidde, og da kan du flytte capoen og grepet lenger ned på gitarhalsen.

«Lang A» gir mulighet til en fin overgang mellom A og A7. Ved å gripe 1. streng i 3. bånd med langfingeren, får du en A7 akkord. Du finner et eksempel på dette i takt 4 i det neste arrangementet, «Betty & Dupree».

A A7

Med en del trening vil du også kunne klare å gripe 2., 3. og 4. strengen med pekefingeren uten at denne berører 1. strengen, slik at du kan få et vanlig A-grep med utgangspunkt i den samme fingersettingen.

Hvis du griper 1. strengen i 2. bånd (noe du gjøre med pekefingeren), får du en A6 akkord. I blues brukes 6-akkorder stort sett bare som overgangsakkorder. Men det er greit å vite at den ligger der.

En blues-skala i A ligger også relativt lett tilgjengelig over en «lang A». Når du har blitt vant til å spille den, vil det derfor være relativt enkelt å flette inn små solofraser over denne akkorden. Du finner et eksempel på dette i takt 8 i «Going Down Slow», i neste leksjon.

Previous page: Previous page: Monton bass i ANext page: Betty and Dupree Next page:

Next page: Betty and Dupree Next page:

Previous page: Previous page: Monton bass i A