Google
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

Category: General
Posted by: torvund

Nye/oppdaterte sider

Previous page:

A-dur

Next page:
Previous page: A-dur Next page: Rocke Billy

A-dur

Enhver toneart har sitt særpreg. De har forskjellig toneleie, noe som gir dem forskjellig klang. Dette gjør at en toneart kan bli foretrukket fremfor en annen når det er noe man ønsker å uttrykke. Denne typen forskjeller må du selv finne ut av etterhvert som du blir kjent med toneartene.

Tekniske forskjeller mellom toneartene kan vi derimot behandle i en bok som denne. Mye av det vi har vært igjennom i E-dur kan transponeres («oversettes») til A-dur. Prøv om du kan spille det du har lært i en toneart i andre tonearter. Men det er også enkelte ting som ligger særlig godt til rette i én toneart på gitaren. Noen mener at det er A-dur som er gitarens grunntoneart, og kanskje har de rett.

Grunnakkordene i A-dur er A, A7, D7 og E7. Den eneste nye akkorden her er D7. Vi har for så vidt møtt den allerede, i form av E og E7 som "flyttbar D/D7 fingersetting". Du finner flere varianter av D7-akkorden på siden Chord Diagram - D7 Du kan også gå til min engelske leksjon The moveable D / D7 shape.

Slik akkorden er tegnet, kan du spille alle strengene. Du behøver ikke gripe 6. strengen, men da kan du heller ikke spille på denne. Jeg har valgt å sette opp denne akkorden med to forskjellige fingersettinger.

Merk at jeg i den første fingersettingen også har markert hvordan du kan skifte mellom D7 og D, ved å plassere lillefingeren i 3. bånd på 2. streng.

For å klare å gripe rundt gitarhalsen med tommelen, må du ha en gitar med tynn hals, og hendene dine bør ikke være for små. Når du bruker tommelen på denne måten, kan du gripe en akkord med 5 i stedet for 4 fingre. Dermed kan du spille enkelte akkorder som ellers ville vært omtrent umulig. Men hånden blir lite bevegelig, så du bør ikke bruke denne teknikken for mye.

D7 D7

Et 12-takters blues-skjema i A-dur blir slik:

I 12-takters skjemaet har jeg lagt inn en liten variasjon i takt 2, ved å skifte fra grunnakkorden (tonika) til subdominant. I A-dur blir det fra A til D7. Du kan gjøre tilsvarende i E-dur, ved å skifte til A7 i andre takten. Denne varianten av 12-takter blues kalles gjerne 12 takters blues nr. 2 eller lignende, og da er det ikke særlig overraskende at den vi har sett på til nå gjerne kalles 12 takters blues nr. 1.

I noen låter passer det best å spille grunnakkorden i hele første linje, i andre passer det best å spille subdominanten. Men ofte kan begge deler låte bra, og det blir en smakssak hva du velger. La ditt eget øre avgjøre. Det er ingen andre som har noen bedre rett til å mene hva som er «riktig». I langsomme låter foretrekker man ofte variant 2, da det ellers vil gå for lang tiden uten noe skifte i harmoniene.

Shuffle og akkord-shuffle i A-dur

Når du nå kjenne 12-takters blues i A-dur, ser du at den eneste nye akkorden i forhold til E-dur, er D-dur (med D7 og D9). Over E-dur og A-dur akkordene spiller du shuffle og akkord-shuffle akkurat som du gjorde i E-dur.

D-dur akkorden kan du spille som barré-grep (A-form i 5. bånd eller E-form i 10. bånd). Men D-dur grepet i grunnform er et nyttig grep som du bør inkludere i ditt repertoar. Shuffle-variantene kan du spille slik:

Some Rockabilly Rock - books

Go here for full list of Rockabilly Rock books

Rockabilly Rock - videos

Previous page: Previous page: A-durNext page: Rocke Billy Next page:

Next page: Rocke Billy Next page:

Previous page: Previous page: A-dur