Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

New/updated pages

Previous page:

16-takters blues

Next page:
Previous page: Pony Blues Next page: Power Chords

16-Takters blues – instrumental solo

Selv om 12-takters er den mest vanlige blues-formen, så er det ikke den eneste. Det finnes både 8-, 12- og 16-takters blues, og dessuten mange blues-låter som ikke passer inn i noe skjema i det hele tatt.

Det er ikke så stor forskjell mellom en 12-takter og en 16-takter. Den eneste forskjellen er at du gjentar andre linje i en 12-takter. Første gang du spiller denne linjen, slutter du på E7, for du skal opp til A7 en gang til.

En liten oppdatering:
Det finnes (minst) to hovedvarianter av 16-takters blues. Den ene er den som vi bruker her. Den andre følger samme progresjon som en 8-takters blues (som vi kommer til senere), bare at hver takt er delt i to. Man kan forøvrig også støte på en 24 takters blues, hvor hver takt i 12-takters bluesen er delt i 2. Det blir dermed 8x3 i stedet for 4x3 takter.

Vi har tidligere spilt «See See Rider» som 12-takter. Denne gangen skal vi spille den som 16-takter.

Så lenge noen synger, bør gitaren holde seg i bakgrunnen. Den som akkompagnerer en sanger skal passe på at kompet ikke kommer i veien for sangen. Gitaren slipper til med fill-ins og turnarounds mellom sang-strofene. Men to takter er lite. Alle gode gitarister ønsker å vise at de kan spille, og de trenger litt mer plass for å «strekke seg ut». Det er derfor vanlig å spille enkelte instrumentalsoli som varer et helt vers.

Et godt utgangspunkt for en slik solo er melodien i den låta du spiller. Prøv først å finne fram til melodien, så kan du variere den etterpå.

På neste side finner du en instrumentalversjon av «See See Rider» som kan gi deg noe å arbeide med en stund.

See See Rider i E   
Download Finale File
   

Dette arrangementet inneholder mye som vi ikke har vært borte i tidligere. De første vi skal se på er flyttbare akkorder.

Mellom hvert bånd på gitaren er det en halv tone. Hvis du flytter et grep opp ett bånd, vil det bli en halv tone høyere. D vil f.eks. bli til D#. For å få det en hel tone høyere må det flyttes opp to bånd.

Barré-grep kan flyttes uten videre, for de har ingen toner på åpne (løse) strenger. Toner på åpne strenger blir de samme, uansett hvor du ellers flytter grepet. Men mange grep kan flyttes, selv om du ikke alltid kan spille på alle strengene i alle posisjoner.

I «See See Rider» begynner vi med å flytte et D-grep 2 bånd opp, slik at dette bli en E-akkord. I dette grepet er de tre dypeste strengene åpne. Disse har tonene E, A og D. E-dur inneholder tonene E, G# og H. A og D, som vi finner på 5. og 4. streng, er ikke med i E-dur akkorden, så disse kan vi ikke spille på. (D på 4. strengen ville gitt oss en E7, men en slik E7-akkord vil ikke klinge særlig godt.)

Hvis vi spiller 3. bånd på 2. strengen i stedet for 5. bånd, får vi en D i stedet for E, hvilket gir oss en E7-akkord. Når septim-tonen er plassert så høyt oppe i akkorden, klinger den godt.

E E7
På mine engelske sider finner du litt mer om hvordan vi kan bruke The moveable D / D7 shape. Vi vil også møte dette igjen i A-dur i Key To The Highway.

Videre i arrangementet finner vi noen variasjoner av «Brownie McGhee lick» og nye turnarounds og fill-ins. Slike turnarounds og fill-ins er fine byggeklosser til en gitarsolo, og de høres mye vanskeligere ut enn de er.

Some Progressions Blues - books


More >>
Minor Blues for Guitar - Vol. 1
Discover highly melodic minor blues chord progressions and become fluent with them in three months with this popular book/CD pack.
RefNr: HL695980
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
101 Essential Blues Progressions
This user-friendly book and CD shows how to transform standard three-chord blues changes into harmonically sophisticated jazz-blues progressions.
RefNr: MB98339BCD
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
12-Bar Blues
Book of the Month 2002-07
This book/CD pack is solely devoted to providing guitarists with all the technical tools necessary for playing 12-bar blues with authority.
RefNr: HL695187
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
Blues Chords
BluesChords is not just a dictionnary of chords. It is the utltimate guitar chord book that focuses on blues voicings and blues progressions.
RefNr: AP0372B
Order From:
MusicRoom

Go here for full list of Progressions Blues books

Progressions Blues - videos

Previous page: Previous page: Pony BluesNext page: Power Chords Next page:

Next page: Power Chords Next page:

Previous page: Previous page: Pony Blues