Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

New/updated pages

Previous page:

Fill Ins

Next page:
Previous page: Mer om Turnaround Next page: Shuffle

Fill-in

Går vi litt tilbake og ser på hvordan teksten normalt er plassert i en 12-takter, ser vi at den fyller omtrent halvparten av hver linje. I den andre halvparten skjer det svært lite. I første linje bruker vi to takter på å skifte fra E til E7, og i andre linje skjer det så godt som ingen ting. Her er det vi putter inn såkalte «fill-in». Dette er er i grunnen det samme som turnaround, bare med den forskjell at de kommer inne i verset, og ikke på slutten. Alle frasene som du har benyttet som

turnaround kan du også bruke som fill-in, men du må passe på å ende på riktig akkord! På slutten av første linje må du ende på E7 og i andre linje må du ende på E. Dette fordi disse akkordene leder over til og bygger opp mot neste linje.

Nedenfor fill-in plassert inn i en 12-takters blues. «New Stranger Blues» er en låt som gjerne spilles sakte. Du har derfor god til til å konsentrere deg om å få plassert fill-ins på de rette stedene.

New Stranger Blues
   
Download Finale File

New Stranger Blues

I'm a stranger here, just blowed in your town (2x)
Just because I am a stranger, everybody wants to dog me 'round.

Lord, I wonder do my good gal know I'm here (2x)
Well, if she does, she sure don't seem to care.

I wonder how some people can dog a poor stranger so (2x)
They should remember, they goin' to reap just what they sow.

I would stay up north but there's nothing here I can do (2x)
But hand around the corner and sing the new stranger's blues.

Mama, I'm going back south, I'm gonna wear out ninety-nine pair of shoes (2x)
Then I know I'll be welcome and I won't have new stranger's blues.

Previous page: Previous page: Mer om TurnaroundNext page: Shuffle Next page:

Next page: Shuffle Next page:

Previous page: Previous page: Mer om Turnaround