Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

New/updated pages

Previous page:

Mer om Turnaround

Next page:
Previous page: Long Line Skinner Next page: Fill Ins

Mer om Turnaround

Vi har hittil spilt turnaround i form av en serie akkorder. I stedet for hele akkorder kan vi også spille små melodifraser. En slik melodi frase vil starte på 2. slaget i takt 11, og ende på første slaget i takt 12. Hvis vi putter det inn i en 12-takters blues vil den komme slik: 

12 bar blues in E with turnaround

   

Du bør bygge opp et bredt repertoar av slike turnaround-licks. Det blir for kjedelig i lengden om du bare har ett. De kan dessuten være hjørnestener hvis du prøver deg på en lengre gitar-solo.

Nedenfor finner du en rekke forskjellige turnaround-licks. Øv dem inn og inkluder dem i ditt repertoar.

Når du øver inn slike licks, kan du lett få to problemer på en gang: Du skal lære å spille den enkelte turnaround, og samtidig få dem inn på riktig plass i en 12-takters blues. For at dette ikke skal bli for vanskelig, lønner det seg å lære seg én turnaround, og øve på å få denne på riktig plass. Når plasseringen ikke lenger er noe problem, kan du øve inn flere.

    Noen turnaround licks
Flere turnarounds
Jeg har planer om å legge ut flere turnarounds. Men siden dette er en hobby og ikke en jobb, tør jeg ikke love når det vil skje. I mellomtiden vil jeg anbefale en leksjon av Andy Ellis: Blues Boomerangs - Essential Turnarounds. Den er fra Guitar Player Magazine Mars 2000, og er tilgjengelig on-line (PDF+MP3). True Fire. Den kommer i to deler, som hve rkoster $ 1.75 Part 1 og Part 2..

Videre referanser

Some Turnarounds Blues - books


More >>
Blues Turnarounds
A Compendium of Patterns & Phrases for Guitar. Includes instructional book and examples CD. With introductory text, instructional text, musical examples, standard guitar notation, guitar tablature, chord names and guitar notation legend.
RefNr: HL695602
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
101 Razor-Sharp Blues Guitar Turnarounds
A turnaround lick is one that is played in the last two bars of of chord progression; for example measures 11-12 in a twelve-bar blues. The 101 authentic blues turnarounds in this book are in the Chicago, or urban, blues style popularized by Muddy Waters, Howlin Wolf, and carried on by Eric Clapton and Stevie Ray Vaughan; the licks can be applied to thousands of real songs. Each lick is written in notation and tablature, and recorded on the companion CD.
RefNr: B000PHU7J2
Order From:
Amazon UK
Amazon US

More >>
All Intros and Endings for Jazz Guitar
Bebop, Swing, Latin, Ballads
RefNr: MB99532BCD
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
Guitar Axis Masterclass: Turnarounds
This lesson is aimed at giving you usable ideas for improvising over turnarounds.
RefNr: APGA002CD
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

Go here for full list of Turnarounds Blues books

Turnarounds Blues - videos

Previous page: Previous page: Long Line SkinnerNext page: Fill Ins Next page:

Next page: Fill Ins Next page:

Previous page: Previous page: Long Line Skinner