Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

New/updated pages

Previous page:

Rytme

Next page:
Previous page: Turnaround Next page: Long Line Skinner

Rytme

Foreløpig har vi bare spilt en helt enkel rytme, med ett anslag for hvert taktslag. Men selv en så enkel rytme kan låte ganske bra! Noe av hemmeligheten med en god og svingende rytme er at den skal være helt jevn. Når du legger en fjellstø rytme i bunnen, kan musikken svinge i forhold til denne rytmen. Men hvis rytmen er ujevn, så vil musikken bare sjangle ustøtt, og det svinger ikke i det hele tatt.

Hvis du lytter til gitarister som Robert Pete Williams, Arthur Crudup (som Elvis Presley regnet som sitt viktigste forbilde) og Bo Diddely, så spiller de egentlig ganske enkelt. Men det låter bra, for de har en meget god rytme.

Øv deg på å spille en helt jevn rytme. Bruk gjerne en metronom eller trommemaskin, eller en kassett/plate som du spiller til. Du kan også forsøke å trampe takten, men da skal du passe på at foten går jevnt og at armen følger foten. Det er lett å gjøre motsatt, slik at foten prøver å følge en ujevn spillearm, og da blir det ikke godfot.

For å gjøre rytmen litt mer interessant, kan vi dele hvert taktslag i to, slik at vi får et for- og etterslag. Disse to skal til sammen utgjøre ett taktslag, og det er viktig at denne grunnrytmen er helt jevn. I stedet for å telle En-to-tre-fir, ..., må du nå telle En-og to-og tre-og fir-og, ...... For-slaget kommer på en-to osv., mens etter-slaget kommer på og.

  Kansas City med for- og etterslag

Du kan prøve å variere forholdet mellom for- og etter-slag. I blues vil for-slaget typisk være lenger enn etter-slaget, gjerne ca. dobbelt så langt. Eksperimenter med dette, og lytt til forskjellen mellom like lange for- og etter-slag, langt for-slag og kort etter-slag, og endelig kort for-slag og langt etter-slag. Den eneste måten du kan lære dette på, er ved å lytte til musikk.

Anslaget

Du må la ditt eget øre avgjøre hva slags anslag du synes er best. Men jeg kan gi deg noen utgangspunkter.

Det enkleste er at du har et nedover-anslag på for-slaget, og et oppover- anslag på etter-slaget. Du slår ned over alle strengene, og opp over de 3–4 lyseste strengene på etter-slaget. Hvis du spiller med plekter slår du selvfølgelig an strengene med dette. Hvis du spiller med fingrene, kan du slå nedover med tommelen eller neglen på pekefingeren, og oppover med pekefingeren. Etterhvert kan du også ta med de andre fingrene på høyre hånd.

Hvis du skal ha en rytme som driver, må du ha et kontant anslag. Du skal ha en rask og bestemt bevegelse i høyrehånden, men det betyr ikke nødvendigvis at du skal slå hardt. Langsomme bevegelser i anslaget gir lett en hengende «sirup-rytme». Gode rytme-anslag krever lang trening. En god rytmegitarist får musikken til å svinge selv med helt enkle akkorder.

  MP3 innspilling, flere vers 12-takters blues med ulike former for demping

Toneart

Blues følger ikke en vanlig europeisk skala. Jeg har derfor valgt å bruke noe andre fortegn enn det som er vanlig, for å få et litt renere notebilde. E-dur som normalt har fire #, har jeg skrevet med tre (som vanligvis er A-dur). A-dur er skrevet med 2 #, osv. La deg ikke forvirre av at fortegnene er andre enn de du er vant med for den aktuelle tonearten.

Variasjoner i venstre hånd

Lillefingeren lever i det vanlige liv et avslappet og tilbaketrukket liv. Den er ikke vant til å gjør noe på egenhånd, og følger de andre fingrene i alt det som de måtte foreta seg. Ikke nok med at den er uselvstendig, den er en svekling også. Når den nå skal begynne å operere for seg selv, må du derfor regne med protester. Den vil ha problemer med å opptre selvstendig, og den vil fort bli sliten. Ikke bry deg om slike protester. Det vil ikke ta så lang tid før lillefingeren finner seg vel til rette i sin nye rolle som frigjort og selvstendig finger.

Vi har allerede sett at dersom du spiller en E-akkord, og griper 3. bånd på 2. streng med lillefingeren, så får du en E7-akkord. Hvis du i stedet girper 2. streng i 2. bånd, får du en E6-akkord. Dermed kan du variere mellom E, E6 og E7 bare ved å flytte på lillefingeren.

Vi kan gjøre tilsvarende med en A-akkord:

Jeg har satt to alternative fingersettinger for variantene av A-akkorden. Noen foretrekker å ha en finger på hver streng, andre griper både 3. og 4. streng med pekefingeren, slik at de får et lite barré. A-grepet er litt «trangt», så hvis du har en smal gitarhals og/eller store fingre, er det enklest å la pekefingeren gripe to strenger. Omvendt er det enklere å gripe med en finger på hver streng om du har små fingre og/eller en bred gitar hals. Prøv deg fram og finn ut hva som passer best for deg. Legg merke til at ingen av de fingersettinger som her er angitt, er den samme som vi brukte i "Akkord turnaround". Der var fingersettingen valgt for å gi best mulig flyt i skifte E7-A-Am, mens her skal vi ha flyt i skifte A-A6-A7.

Du kan bruke disse akkord-variasjonene slik at du i hver takt spiller E-E6-E7-E6, eventuelt A-A6-A7-A6. Du kan også løfte av lillefingeren på etter-slagene. H7-akkorden skaper som vanlig problemer, så den gjør vi ikke noe med foreløpig. Vi kommer til shuffle-rytmen litt senere, men jeg foregriper det noe, og kaller dette for diskant shuffle

Diskant shuffle i E
 
Download Finale File
 

Some Rhythm Blues - books


More >>
Complete Rhythm Guitar Guide for Blues Bands
This info-filled book/CD will take you out of your rhythm-playing rut and teach you to play confidently in any blues style!
RefNr: CP333
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
Blues Rhythms You Can Use
Focuses on developing rhythm playing chops via 21 progressive lessons covering a variety of blues styles and techniques, including: basic theory and blues rhythms; major and minor blues; 8th, 16th and triplet rhythms; extensions; passing chords and chord fragments; lead-rhythm style; funky blues; jump blues; blues rock; and more. The book features standard notation and tab, and the CD includes 42 full-band tracks.
RefNr: HL696038
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
12-Bar Blues
Book of the Month 2002-07
This book/CD pack is solely devoted to providing guitarists with all the technical tools necessary for playing 12-bar blues with authority.
RefNr: HL695187
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
101 Razor-Sharp Blues Guitar Rhythm Patterns in the Electric Urban / C
Another must-have Red Dog Music Book by Larry McCabe. This book contains a goldmine of 101 authentic electric blues rhythm patterns that can be applied to thousands of real songs. Each pattern is recorded note-for-note on the companion CD, and written in standard notation and tablature. Supplemental articles cover blues progressions and rhythm pattern types.
RefNr: B000T9ZMX2
Order From:
Amazon UK
Amazon US

Go here for full list of Rhythm Blues books

Rhythm Blues - videos


More >>
Blues Guitar Rhythm Chops Beyond Basics
Keith Wyatt, GIT's resident blues authority, reveals his favorite blues chord voicing and comping concepts. Keith explores everything from "straight-eight" boogie blues to rock shuffles and sophisticated "uptown" styles.
RefNr: AP903626
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US
Previous page: Previous page: TurnaroundNext page: Long Line Skinner Next page:

Next page: Long Line Skinner Next page:

Previous page: Previous page: Turnaround