Google
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

Category: General
Posted by: torvund

Nye/oppdaterte sider

Previous page:

Turnaround

Next page:
Previous page: 12 Takters Blues Next page: Rytme

Den musikken som vi har spilt hittil kan ikke akkurat sies å være spennende. Men den er en god start.

I den delen av en 12-takters blues hvor gitaren må bære alt aleine, har det så langt skjedd lite. Det eneste vi har gjort, er å erstatte den siste takten i siste linje med H7, slik at vi får en overgang til siste vers. Vi skal se mer på denne siste linjen, og gjøre noe mer ut av slike turnarounds.

Det første vil skal gjøre er å forskyve den siste H7-akkorden slik at den ikke kommer før på andre taktslaget i siste takt.

Vi kan starte med å innføre en C7-akkord i siste takt:

Denne akkorden får du ved å flytte H7-grepet opp et bånd. Dette er ikke den vanlige måten å spille C7 på, men den gjør at overgangen fra C7 til H7 blir enkel.

På åpen 2. streng får du tonen H. Denne hører ikke hjemme i en C7 akkord. I dette tilfellet bruker vi C7 bare som en overgangsakkord, og da kan du la denne tonen klinge selv om det låter litt sært. Hvis du ikke vil at denne tonen skal klinge, kan du dempe 2. strengen ved å la ringfingeren ligge inntil strengen.

Overgangen fra E til C7 er vanskeligere enn overgangen fra E til H7. Du kan ikke lenger styre etter langfingeren, men må flytte alle fingrene. Det er derfor ikke noen grunn til å prøve på denne overgangen før du klarer å skifte fra E til H7 uten problemer.

Du skal bare en liten tur innom C7, slik at den opptar ca. 1/2 taktslag. I siste takten vil du da telle Tolv to-og tre fir. C7 kommer på to, men på og skal du være tilbake på H7. Siste linje blir da slik:

For at vår turnaround skal bli komplett, kan vi også putte inn en serie akkorder i den nest siste takten. Siste linje blir da slik:

Du får her nye akkorder, og de kommer tett på hverandre. Du må derfor være nøye med fingersettingen for at dette skal kunne gå uten problemer.

Ved å gripe E7 slik som den er vist her i stedet for slik som vi har gjort til nå, vil den spesielle septimklangen komme tydeligere fram. Dette vil igjen gjøre at vår turnaround klinger bedre.

En vanlig E-dur akkord består av tonene E, G# og H, som er 1., 3. og 5. tone i en E-dur skala. I en E7-akkord får vi i tillegg tonen D. Det som gir E7 dens spesielle klang, er spenningen mellom de to tonene G# og D. Slik som vi hittil har spilt E7 har D ligget på åpen 4. streng, og ganske langt nede i akkorden. Ved å flytte den opp en oktav, til 3. bånd på 2. strengen, trer septimtonen klarere fram, slik at septimklangen i akkorden blir tydeligere.

A-grepet er slik det vanligvis spilles, men fingersettingen er litt spesiell. Denne fingersettingen er valgt fordi det gjør overgangen til Am enklere. Alt du nå trenger å gjøre, er å gripe første bånd på 2. strengen med pekefingeren, og slippe lillefingeren. Hvis du i stedet hadde brukt peke-, lang- og ringfinger i A-grepet, måtte du ha sluppet hele grepet og flyttet alle fingrene. Da blir det ikke lett å få flyt i spillet.

En slik turnaround passer best i litt hurtige låter, som f.eks. «Kansas City». [Det finnes flere låter med navnet "Kansas City". Mange tenker nok først og fremst på den versjonen som er beskrevet i xxx]

  Kansas City

If I was a catfish swimmin' in the sea
I'd have all the pretty women just a-swimmin' after me
And I move to Kansas City, move to Kansas City
Gonna move honey, baby where they don't want you.

I'm so glad the world's round like a ball.
There's enough pretty momen here for us all.
Gonna move to Kansas City, move to Kansas City.
Gonna move honey, baby where they don't want you.

Sugar for sugar, salt for salt.
If I up and move it'll be your own fault.
Gonna move to Kansas City, move to Kansas City.
Gonna move honey, baby where they don't want you.

Some Turnarounds Blues - books


More >>
Blues Turnarounds
A Compendium of Patterns & Phrases for Guitar. Includes instructional book and examples CD. With introductory text, instructional text, musical examples, standard guitar notation, guitar tablature, chord names and guitar notation legend.
RefNr: HL695602
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

More >>
101 Razor-Sharp Blues Guitar Turnarounds
A turnaround lick is one that is played in the last two bars of of chord progression; for example measures 11-12 in a twelve-bar blues. The 101 authentic blues turnarounds in this book are in the Chicago, or urban, blues style popularized by Muddy Waters, Howlin Wolf, and carried on by Eric Clapton and Stevie Ray Vaughan; the licks can be applied to thousands of real songs. Each lick is written in notation and tablature, and recorded on the companion CD.
RefNr: B000PHU7J2
Order From:
Amazon UK
Amazon US

More >>
All Intros and Endings for Jazz Guitar
Bebop, Swing, Latin, Ballads
RefNr: MB99532BCD
Order From:
SheetmusicPlus
Amazon UK
Amazon US

More >>
Guitar Axis Masterclass: Turnarounds
This lesson is aimed at giving you usable ideas for improvising over turnarounds.
RefNr: APGA002CD
Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US

Go here for full list of Turnarounds Blues books

Turnarounds Blues - videos

Previous page: Previous page: 12 Takters BluesNext page: Rytme Next page:

Next page: Rytme Next page:

Previous page: Previous page: 12 Takters Blues