Google
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

Category: General
Posted by: torvund

Nye/oppdaterte sider

Previous page:

12 Takters Blues

Next page:
Previous page: Akkorder Next page: Turnaround

12-takters blues

12-takter skjemaet er selve grunnmuren i det vi nå skal spille. Resten av det vi skal igjennom kan betraktes som byggeklosser. Med disse klossene kan vi bygge nesten hva vi vil oppå grunnmuren. Men hvis grunnmuren svikter vil alt falle fra hverandre. Det er derfor viktig at du lærer deg dette akkord-skjemaet så godt at du kan spille det helt uten å tenke på det. Når 12-takters formen har sunket ned i underbevisstheten, kan du tenke på innholdet i det du spiller i stedet for på formen. Det er kjedelig å spille et så enkelt akkord-skjema om og om igjen. Det er ikke meningen at musikk skal være pugg. Men hvis du hopper bukk over det grunnleggende, så vil dette straffe seg siden.

Blues går nesten uten unntak i 4/4-takt. Dette betyr at du kan telle 4 slag i hver takt.

(Noen skriver blues i 12/8, men i denne sammenhengen kan det betraktes som en annen måte å skrive 4/4 på.)

Når du begynner med 12-takters skjemaet, så spill et helt enkelt anslag. Slå ned over alle strengene en gang for hvert taktslag, og tell! Det lønner seg å telle etter tallene over hver takt, slik de står i eksemplet: En-to-tre-fir, To-to-tre-fir, Tre-to-tre-fir ... osv. til tolv-to-tre-fir. På denne måten holder du også rede på hvilken takt du er i, og ikke bare på hvor du er i takta.

Lytt til det du spiller. Hør hvordan musikken nærmest kryper sammen og tar sats når du går fra E til E7, at den hopper opp til A7, for så å gå ned igjen til E og falle til ro der. Etter en liten avslapping på E, trår du til med H7, går ned til A7, og lander igjen på E.

  12 takters blues i E

I siste takt kan du spille H7 i stedet for E. Ved å gjøre dette bygger du opp en ny spenning, som ikke utløses før du begynner på neste vers med E-akkorden. På denne måten leder H7 tilbake til begynnelsen, slik at du får en overgang til neste vers. Det er dette man gjerne kaller en turnaround, som vi skal se mer på i Turnaroundneste leksjon.

Etter siste vers må du stoppe på E. Det går ikke bra å slutte med H7, for da får du ikke fred før du begynner på et nytt vers med E-akkorden.

  Good Morning Blues

I woke up this mornin'
Blues where all around my bed.
I woke up this mornin'
Blues where all around my bed.
I went down to eat my breakfast,
The blues where even in my bread.

I got blues in my coffee,
Blues all in my tea.
I got blues in my coffee,
Blues all in my tea.
I got blues in my family
Between my wife and me.

I sent for you yesterday,
Here you come a-walking today.
I sent for you yesterday,
Here you come a-walking today.
You got your mouth wide open
You don't know what to say.

Hvis du vil studere 12-takters blues nærmere (engelsk):

12-Bar Blues


More >>
Artist: Dave Rubin
Book of the Month 2002-07
This book/CD pack is solely devoted to providing guitarists with all the technical tools necessary for playing 12-bar blues with authority.

The term 12-bar blues has become synonymous with blues music and is the basis for an incredible body of jazz, rock 'n' roll, and other forms of popular music. This book/CD pack is solely devoted to providing guitarists with all the technical tools necessary for playing 12-bar blues with authority. The CD includes 24 full-band tracks. Covers: boogie, shuffle, swing, riff, and jazzy blues progressions; Chicago, minor, slow, bebop, and other blues styles; soloing, intros, turnarounds, accompanying keyboards and more. In standard notation and tablature.

Order From:
SheetmusicPlus
MusicRoom
Amazon UK
Amazon US
Level: , 61 pages RefNr: HL695187
Format: Method Medium: Book/CD
Series: Publisher: Hal Leonard

Videre referanser

Some Progressions Blues - books

Go here for full list of Progressions Blues books

Progressions Blues - videos

Previous page: Previous page: AkkorderNext page: Turnaround Next page:

Next page: Turnaround Next page:

Previous page: Previous page: Akkorder