Google
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

Category: General
Posted by: torvund

Nye/oppdaterte sider

Previous page:

Forord

Next page:
Previous page: Bluesgitar Next page: Det grunnleggende

Forord: En bok om bluesgitar

Dette er en så godt som uendret versjon av 2. utgave av min bok "Blues Gitar", som kom ut i 1990. (med noen tillegg opp oppdateringer)

Du kan ikke lære å bli en god blues-gitarist ved å lese en bok. Musikk er å lytte, og som musiker skal du kunne spille det som klinger for ditt indre øre. Du kan ikke lytte til noteeksempler eller grepdiagrammer. Du kan bare lytte til musikk som spilles.

En bok kan hjelpe deg til å forstå hva du må gjøre for å få fram noen av de klangene du hører. Den kan beskrive og forklare teknikken bak den musikken du hører, men den kan aldri forklare musikken.

Hvis du virkelig ønsker å lære deg å spille ved hjelp av en bok, så skal du bruke mye tid på å lytte til den musikken du ønsker å spille. Få klangen inn i hodet. Så kan boka forklare noen av elementene i musikken, slik at du etterhvert forstår hvordan klangene skapes. Når du kjenner igjen noen grunnleggende elementer får du noen forankringspunkter som du kan starte fra. Du kjenner igjen en frase som du vet hvordan spilles. Så hører du noe som ligner, men som ikke er helt likt, og så er du i gang.

I tilknytning til de forskjellige musikkeksemplene er det gitt referanser til blues-låter hvor du kan høre de stil-elementer som er beskrevet. I tillegg vil du bak i boka finne en liste over noen plater som jeg synes det er verdt å lytte til. Kjøp noen av disse platene og lytt til dem. Prøv om du kan kjenne igjen noe av det som er beskrevet i boka, og spill det du hører.

Sangene som er tatt med finnes i et utall av varianter. Både tekst og melodi varierer, men de passer alle inn i det samme hovedmønsteret. Jeg har valgt ikke å skrive ut noter til melodiene. Dette er gjort dels av plasshensyn, og dels fordi du likevel ikke vil lære deg disse skikkelig uten å lytte til blues-sangere.

Til denne boka er det også laget en kassett hvor alle musikkeksemplene er spilt inn. Den koster noen kroner, men hvis du først har kjøpt boka bør du også investere i kassetten. For at du skal kunne lære blues-gitar fra en bok alene, skal du kjenne musikken så godt at du egentlig ikke har så mye bruk for boka. Det blir mye lettere når du hører hvordan eksemplene kan spilles.

Les det som står i boka, og lytt til eksemplet slik det er spilt inn på kassetten. Da får du høre det spilt nøyaktig slik som det står i boka. Når du begynner å få litt tak i hvordan dey låter, så spill selv. Hør på plater. Når du kjenner igjen noe som ligner på det du har lært, så prøv å spill det. Det er ikke så farlig om du ikke klarer å kopiere det du hører. Det viktigste er at det gir deg ideer om hvordan det du har lært kan utnyttes.

Boka begynner med det helt elementære. Men den er likevel ikke skrevet med tanke på absolutte nybegynnere. Vi havner fort inn i musikk som kan være vanskelig å spille, og en nybegynner kan fort «møte veggen» og gi opp. Hvis du først og fremst er interessert i å lære elementært gitarspill, så bør du lære deg mange enkle akkorder. I denne boka vil du ikke lære så mange akkorder, men du vil gå dypt ned i de som gjennomgås. Vi begynner i E-dur, som er en god toneart for den som vil begynne å spille blues, men den er slett ikke den enkleste for den som skal begynne å lære gitar. Men hvis du vet hva du vil, og er interessert i blues og bare blues, så kan du gå løs på boka uten forkunnskaper. Bak i boka vil du finne noen avsnitt med slikt som den absolutte nybegynner må lære seg.

Sist, men ikke minst: Du må øve! Du lærer ikke å spille annet enn ved å spille, spille og spille. Du vil ofte komme til å bli frustrert, og føle at du står helt stille. Det du øver på virker helt umulig, og du får en følelse av å stange mot en mur. Men plutselig så løsner det. Det er mager trøst at andre har hatt de samme frustrasjonene før deg, men vi har alle slitt med de samme hindrene.

Første utgave av denne boka kom ut for 10 år siden. I denne nye utgaven er det foretatt noen justeringer i det som sto i den første utgaven. I tillegg er det skrevet en god del nytt, blant annet et kapittel om bottleneck/slide gitar.

Oslo august 1990

Olav Torvund

Previous page: Previous page: BluesgitarNext page: Det grunnleggende Next page:

Next page: Det grunnleggende Next page:

Previous page: Previous page: Bluesgitar