St. Olavs plass

St. Olavs plass ligger i krysset St. Olavs gt., Munchs gt., Langes gt. og Universitetsgt. Nr. 5 er det bygget hvor Helserådet holdt til tidligere. De første bygningene i dette "kvartalet" (kan det være riktig å kalle det et kvartal når det er en tre-kantet tomt?) ble bygget i 1869 for Gjertsens skole for den høiere Almenuddannelse. Den lå her fram til 1899, før den flyttet til Niels Juels gt. 52.

Siden har både Krigsskolen og Sjømannskolen hatt lokaler i St. Olavs pl 5, før Oslo Helseråd overtok det hele i 1917. (De hadde leid kontorer her fra 1887.) Den nåværende bygningen ble ferdig i 1969. Bygget eies i dag av Storebrand, men Universitetet i Oslo leier det aller meste. (Telenor har ca 2/3 etasje). På mange måter er ringen sluttet når en utdanningsinstitusjon igjen har overtatt de lokaler som Gjertsens skole forlot i 1899, og det er et pussig sammentreff at de forlot stedet for å flytte til Niels Juels gt., mens Institutt for rettsinformatikk forlot Niels Juels gt. for å flytte til St. Olavs pl. 5.

Skulpturen ved inngangen er laget av Ramon Iserns, og heter Tetraeder.

Bygget ble fullstendig rehabilitert før vi flyttet inn. Vi har fått gode og tidsmessige lokaler. Men området er et eksempel på hvordan "fremtidsrettede" byplanleggere kan ødelegge et område. I Oslo byleksikon kan man bl.a. lese følgende om St. Olavs pl:

"St. Olavs plass var opprinnelig en plassdannelse med bygninger som gav plassen en harmonisk karakter, her var trær på flere sider og en fontene i midten. [Fontenen ble fjernet i 1950-årene, sikkert fordi den var til hinder for trafikken.] Nr. 1 [ABC Teateret og hybelhus] og nr. 3 [opprinnelig bygd for NTB, der bl.a. Egons bakeri og Fretex butikken holder til] , bygd i 1939 og 1940, ble utformet slik at plassens karakter ble beholdt. Men oppføringen av Televerkets og Helserådets bygninger i 1960-årene ble plassens preg fullstendig endret, og den fremtrer nå som et lysregulert kryss."

Siden dette ble skrevet er St. Olavs gt. stengt for gjennomkjøring og Universitetsgaten er skåret over av en 4-felts vei. Hausmannsringen (Ring 1) har fullstendig ødelagt denne delen av Pilestredet. Det som en gang var en hyggelig gate er nå en 4-felts gjennomfartsvei. Mange håper på byggingen av Slottsparktunellen, men den vil ikke hjelpe her. Innslaget til den vil eventuelt bli litt høyere opp i Pilestredet, slik at trafikken forbi St. Olavs pl 5 uansett vil gå i dagen.

Finn St Olavs pl 5 på kartet