For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Digitale medier

Next page:
Previous page: Del 10 - oppgjørskorreksjon 1 Next page: RINF 1000 - Ytringsfrihet og medieregulering

Digitale medier – Olav Torvunds blogg

http://blogg.torvund.net

RINF 1200 – Eksamensoppgave høst 2016, med kommentarer

- Tue, 03 Jan 2017 23:13:46 +0000

Innledning Dette er kommentarer til eksamensoppgaven som ble gitt høsten 2016 i faget RINF 1200, “Opphavsrett m.m.” Den er først og fremst skrevet for studenter som var oppe til eksamen i faget, og for fremtidige studenter. RINF 1200 er et 10 poengs fag som opprinnelig ble laget for det tverrfakultære studieprogrammet “Digitale medier”. Det er … Continue reading RINF 1200 – Eksamensoppgave høst 2016, med kommentarer Mer>>

El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS

- Tue, 16 Sep 2014 11:42:21 +0000

Dette er egentlig et litt langt svar på en Twitter-diskusjon om mva-fritak for el-bil. Finansdepartementet har fått litt kalde føtter og vil konsultere ESA før de utvider dette til også å omfatte mva-fritak ved leasing av el-biler. Det kan selvfølgelig bare være en vanlig Finansdepartementsreaksjon når det har gått opp for dem at inntektsbortfallet ved … Continue reading El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS Mer>>

Rett til å ta uskrift fra Internett

- Tue, 21 Apr 2009 12:14:07 +0000

Dette innlegget er skrevet som et svar til Gisle Hannemyr i debattråden Fred, frihet og alt gratis på deltemeninger.no. I sitt åpningsinnlegg skriver Gisle Hannemyr bl.a.: “Det er et paradoks at slik åndsverkloven i dag er utformet, kan det være et lovbrudd å skrive ut tekster du kommer over på Internett uten at du først … Continue reading Rett til å ta uskrift fra Internett Mer>>

 

Previous page: Previous page: Del 10 - oppgjørskorreksjon 1