Bing Hodneland logo

Fra 1. august 2012 vil jeg være advokat på heltid som partner i Bing Hodneland.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

UiO

Next page:
Previous page: Bøker - genre Next page: IT og webtjenester ved UiO

Olav Torvunds blogg » UiO/Universitetspolitikk

http://blogg.torvund.net

Minnetale over Jon Bing

- Thu, 18 Sep 2014 20:44:08 +0000

I dag holdt jeg denne minnetalen over Jon Bing i Det Norske Vidensakabs-Akademi: Jon Bing var en av de som skapte det faget som i Norge har fått betegnelsen rettsinformatikk: Møtet og samspillet mellom jus og informasjonsteknologi. Han var den ledende i Norge, og en av de ledende i verden. Jeg tror ikke noen, kanskje […]Mer>>

Hvor lenge skal vi få stå i jobben? @orjas

- Fri, 05 Sep 2014 13:56:41 +0000

Arbeidsminister Robert Erikssons forslag om å heve 70-årsgrensen er et håndslag til overleger og professorer, skriver Elin Ørjasæter i Aftenposten. Altså er det et håndslag til meg og min gruppe. For oss professorer er det ganske vanlig å arbeide til man er 70, hvilket tilsier at jeg vil arbeide 10–11 år til, om jeg skal […]Mer>>

Sykkelruter til og fra Blindern

- Tue, 12 Aug 2014 17:26:51 +0000

Jeg var en tur innom og hilste på folkene på Sykkelprosjektets stand på Blindern ved semesteråpningen. Jeg har i de senere årene presentert en del sykkelruter i Oslo, og kom på at jeg kunne samle noen studentvennlige ruter for folk som skal sykle til og fra Blindern. Et av de litt nedslående resultater fra Reisevaneundersøkelsen […]Mer>>


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: IT og webtjenester ved UiO Next page:

Previous page: Previous page: Bøker - genre