Bing Hodneland logo

Fra 1. august 2012 vil jeg være advokat på heltid som partner i Bing Hodneland.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

UiO

Next page:
Previous page: Bøker - genre Next page: IT og webtjenester ved UiO

Olav Torvunds blogg » UiO/Universitetspolitikk

http://blogg.torvund.net

Veileder plagierte studenter

- Sun, 23 Nov 2014 08:31:27 +0000

“Veileder plagierte studenter” er en overskrift i siste nummer av Universitas, hvor de skriver om en sak fra Norges idrettshøgskole. Slikt gjør man ikke. Man brukes ikke andres materiale, enten det er fra studenter eller andre, og gir det ut som sitt eget. Når det er en veileder som utnytter studenters arbeid er det ekstra … Continue reading Veileder plagierte studenter Mer>>

Minnetale over Jon Bing

- Thu, 18 Sep 2014 20:44:08 +0000

I dag holdt jeg denne minnetalen over Jon Bing i Det Norske Vidensakabs-Akademi: Jon Bing var en av de som skapte det faget som i Norge har fått betegnelsen rettsinformatikk: Møtet og samspillet mellom jus og informasjonsteknologi. Han var den ledende i Norge, og en av de ledende i verden. Jeg tror ikke noen, kanskje … Continue reading Minnetale over Jon Bing Mer>>

Hvor lenge skal vi få stå i jobben? @orjas

- Fri, 05 Sep 2014 13:56:41 +0000

Arbeidsminister Robert Erikssons forslag om å heve 70-årsgrensen er et håndslag til overleger og professorer, skriver Elin Ørjasæter i Aftenposten. Altså er det et håndslag til meg og min gruppe. For oss professorer er det ganske vanlig å arbeide til man er 70, hvilket tilsier at jeg vil arbeide 10–11 år til, om jeg skal … Continue reading Hvor lenge skal vi få stå i jobben? @orjas Mer>>


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: IT og webtjenester ved UiO Next page:

Previous page: Previous page: Bøker - genre