Nye b√łker


Mer >>
Flere nye b√łker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Oppgaver: Pengekrav, Ytelsen - valuta

Alle oppgaver - * - Tilbake til oversikt

Oppgave 14

Firmaet «Norske Furumøbler» har penger til gode i det engelske importfirmaet «Scandinavian Furniture». Det er utstedt et gjeldsbrev 15. januar, pålydende 1.500,- GBP (engelske pund). Fordringen skal betales 15. april samme år i Oslo.

1. Den 5. april lar den engelske regjering pundet flyte, med det resultat at verdien av engelske pund synker 9% i forhold til norske kroner. «Scandinavian Furniture» betaler med norske kroner beregnet etter kursen på engelske pund på betalingstidspunktet. Kan «Norske Furumøbler» avvise betalingen?

2. «Scandinavian Furniture» misligholder sin betalingsforpliktelse og betaler først 30. mai. I mellomtiden har kursen på engelske pund steget. Firmaet betaler etter kursen på forfallstidspunktet. «Norsk Furumøbler» krever at kursen på betalingstidspunktet skal legges til grunn. Hvem har rett?

3. Vi endrer forutsetningene, slik at den engelske regjeringen lot pundet flyte fra 10. mai. Kursen på engelske pund har falt med 9% fra 15 april, og til betaling faktisk skjer den 30. mai. «Scandinavian Furniture» betaler i norske kroner ut fra kursen på betalingstidspunktet. «Norsk Furumøbler» avviser dette, og forlanger at beløpet skal betales i norske kroner etter kursen på forfallstidspunktet. «Scandinavian Furniture» krever da å få betale 1.500,- GBP. «Norske Furumøbler» fastholder kravet om oppgjør i norske kroner etter kursen på forfallstidspunktet, og krever subsidiært erstatning for kursfallet dersom oppgjør skjer i GBP.

4. «Norske Furumøbler» solgte også et møbelparti til Hans Schmidt i Tyskland, til 50.000 DM, for betaling tre måneder etter levering. Før forfall ble kursen på DM skrevet opp. På forfallsdag overførte Hans Schmidt et beløp som tilsvarte verdien av 50.000 DM da avtalen ble inngått, til «Norske Furumøblers» konto i Oslo. «Norske Furumøbler» protesterte, og krevde at beløpet skulle beregnes etter kursen på betalingstidspunktet. Hvilket tidspunkt skal legges til grunn?

Oppgave 15

Forretningsmannen Peder Ås hadde kjøpt et parti vellagrede mellomdistanseraketter fra Boris Spekulantskij i St. Petersburg. Prisen var satt til 1 mill USD som skulle betales i St. Petersburg. Peder Ås hadde tidligere solgt en rekke varer til ulike russiske forbindelser, og hadde et betydelig beløp i rubler etter tidligere transaksjoner stående på en konto i en bank i St. Petersburg. Peder Ås tilbød derfor oppgjør i rubler etter offisiell vekslingskurs mot USD på forfallsdag. Boris Spekulantskij protesterte og krevet oppgjør i USD. Kunne han kreve dette? Det var avtalt at eventuelle konflikter skulle løses etter norsk rett.

Next page: Oppgaver - hovedgenre Next page:

Previous page: Previous page: Oppgaver