Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Eksamen - RINF 1100 - vår 2008.

1. Sogn og Fjordane teater ønsker å sette opp teaterstykket "Burn, baby, burn" utenfor en bensinstasjon i Førde sentrum. Det er et teater om råning og inneholder bl.a. en del "burning". (For de som ikke kjenner uttrykkene er "råning" stort sett å kjøre rundt i bil for å vise seg fram, og "burning" at man spinner på asfalten slik at det virkelig ryker og lukter svidd gummi.)

Politimesteren har sagt nei til at de får sette opp teaterstykket. Dette har vært påklaget til Politidirektoratet, som har opprettholdt avslaget. I følge NRK er avslaget begrunnet dels med at det vil være i strid med vegtrafikkloven, dels at bilkjøringen i stykket kan ha en smitteeffekt.

Diskuter denne saken med utgangspunkt i ytringsfrihet. Diskuter begge elementer i begrunnelsen:
- At stykket inneholder ulovlig bilkjøring (i strid med vegtrafikkloven) (Du kan legge til grunn at slik kjøring generelt er ulovlig, og skal ikke diskutere denne delen av spørsmålet, bare hva slags betydning det kan har for spørsmålet om ytringsfrihet.)
- At bilkjøringen kan ha en smitteeffekt.

[Noen utfyllende opplysninger som ikke var en del av oppgaven: Oppgaven tar utgangspunkt i en reell hendelse. Man kan lese mer om saken i følgende oppslag på nrk.no:
Nei til råne-teater (15.01.08)
- Angrep på ytringsfridommen (15.01.08)
Farleg råneteater (17.01.08)
Endeleg nei til råneteater (03.04.08)
Her mistar Arild førarkortet (19.05.08)
BT-redaktøren: - Dette var dumt (19.05.08)
Teateret provoserer motorsporten (20.05.08)
- Burninga er sjåføren sitt ansvar (20.05.08)
- Men DETTE er lov? (20.05.08)
Politiet kan gripe inn i premieren (20.05.08)
Mistar ikkje lappen etter burning (22.05.08)
Flyttar råneteater (29.05.08)]

 

2. Professor Bernt Hagtvedt anmeldte tidligere i år hegnar.no for å spre rasistiske ytringer. Bakgrunnen var at det i debattinnlegg på diskusjonsforumet hegnar.no ble fremsatt ytringer som etter Hagtvedts vurdering var klart rasistiske. Hegnar.no er en nettavis, og debattforumet drives i tilknytning til nettavisen.

Vi legger til grunn at ytringene i sitt innhold var rasistiske og i strid med strl. § 135a, uten at vi går nærmere inn på hva som faktisk ble skrevet.

Diskuter om redaktøren/utgiver av nettjenesten hegnar.no kan holdes ansvarlig for rasistiske ytringer som fremkommer på dette debattforumet. Du skal bl.a. få fram hvilke momenter som kan tilsi ansvar, og hvilke som kan tilsi at man ikke holdes ansvarlig.

3. Lilleviktoppen borettslag har fått lagt inn et nytt fibernett, og de ser interessante muligheter. Borettslaget ønsker å etablere Lilleviktoppen lokal-TV. Dette skal sendes gjennom borettslagets kabelnett. Borettslaget håper også at de etter hvert skal få i stand samarbeid med andre borettslag, slik at sendingene vil dekke de fleste borettslag i området. Også dette vil bare bli sendt via kabelnett.

En del av programmene vil borettslaget produsere selv, i samarbeid med medielinjen på Lillevik videregående skole. Men borettslaget tar også sikte på å sende programmer som de får fra lokale næringsaktører, og som disse betaler en viss sum for å sende. Dette kan for eksempel være film fra det lokale hagesenteret om hvordan man kan lage sin egen urtehage, om stell av planter, etc. Omtrent halvparten av programmene vil være egenprodusert, og halvparten produsert av lokale næringsaktører.

Borettslaget vil også selge reklameplass, både til tekstplakater og reklamefilm. Laget har blant annet inngått en avtale med Lillevik leker, hvor disse hver lørdag skal kunne presentere leker. Dette vil være videoer hvor ansatte presenter utvalgte leker, eventuelt kombinert med reklamefilm fra produsenten. Når det ikke er ordinær sending, vil reklameplakater veksle med informasjonsplakater fra borettslaget. I sendetiden vil man sende reklame i omtrent 25 % av tiden.

Alle programmene, inkludert reklameinnslag, skal også gjøres tilgjengelig på internett. Man vil sende live webcasting, og programmene skal være tilgjengelig i ettertid som nett-TV. Dette vil være tilgjengelig for alle som har tilgang til internett.

Diskuter og ta stilling til følgende spørsmål:
a. Kan Lilleviktoppen borettslag fritt etablere Lilleviktoppen lokal-TV, eller må de søke konsesjon?
b. Står man fritt i forhold til hva slags programmer som skal sendes (med utgangspunkt i hvem som har produsert dem m.m.), og kan man eventuelt legge opp produksjonen som planlagt?
c. Står man fritt i forhold til sending av reklame, sponsing m.m.? Hvis nei, kan man følge det opplegget som er skissert?

Alle oppgaver skal besvares.

Next page: 2008V Sp1 - kommentar Next page:

Previous page: Previous page: Eksamen 2007V - kommentar