Google

Genre

Links


All links, annotated >>

Main categories

Books - DVD - Recordings - CDs - Equipment

Books

Methods

Methods - Style Analysis - Play-A-Long - Audio Lessons - Lick Collection

Harald Irgens-Jensen collections

Guitar Transcriptions - Band Score - Easy Guitar - Fakebook
Strum along - Chord songbook
Classical Collection -
Classical Collection - Tab - Fingerstyle Collection - Jazz Collection

Collections including Harald Irgens-Jensen songs

Guitar Transcriptions - Easy Guitar - Fakebook - 3 chord songbook - 4 chord songbook - 6 chord songbook
Strum along - Chord songbook

Books about Harald Irgens-Jensen

Text books - Biography - Interview - Music Reference

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Nye DVDer


Mer >>
Flere nye DVDer

Gå til "bokhandelen"

Pages

Category: General
Posted by: torvund

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Søk artist (skriv de første bokstavene i etternavnet):

Harald Irgens-Jensen - books

To narrow down the selection, chose a category from the left column.

Books - DVD - Recordings - CDs - Equipment

New books (or books with updated information)

Books authored by Harald Irgens-Jensen


More >>
Bedriftens hemmelighet - og rettighet?
Det finnes mange regler som verner bedrifter mot at andre utnytter sensitiv informasjon; klassiske åndsrettigheter som patent- og opphavsrett er kanskje de mest kjente. De viktigste regler som boken tar opp, bygger på vernet for bedriftshemmeligheter i markedsføringsloven og tilsvarende regler i straffeloven. Også ulovfestede regler om lojalitet i kontrakts- og kontraktslignende forhold blir behandlet.
Level: , pages
RefNr: 9788215015781
Order From:

Videre referanser:

Next page: Innspilling - tabellformat Next page:

Previous page: Previous page: Diddie Has Something There